ಲಂಬಿಸುವತ್ತ ಚಿತ್ತ

group

ಬದುಕು ಬದುಕಲಾಸೆ
ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿನ ಎಲುಬು
ಪುಷ್ಟ ಮಾಂಸಲ ತೊಗಲು
ಬಿಸಿ ಆರದ ದೇಹ
ಹೊತ್ತು
ಬಸಿದು ಹೋಗುವ
ಅರಿವಿಗೆ ಒಡ್ಡನ್ನಿಟ್ಟು
ಅಡ್ಡ ಗೋಡೆಯನ್ನೇರಿ
ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ
ಹರಿವ ನಿರಂತರದಲ್ಲಿ
ಉಗ್ಗಿ ನುಗ್ಗುವಾಸೆ

ಜನನದೀಚೆ ಬಾಲ್ಯದಾಚೆಯ
ಜವ್ವನ
ಲಂ ಬಿ ಸಿ
ಜರಾಮರಣ ಮರೆಸಿ
ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಮೆರೆವಾಸೆ
ಭಾರ ಮಸೂರ ಹೊತ್ತು
ವಿಶ್ವ ಓದುವಾಸೆ

ಸ್ವಹಿತದಿರಸು ಧರಿಸಿ
ಸವೆದ ದಾರಿ ಜಾಡ ಹಿಡಿದು
ನಡೆದು ನುಡಿದು
ನುಡಿಸುವಾಸೆ
ಹೊರೆಯಾಸೆಗಳ
ಹೊಸೆದು ಮತ್ತೆ
ಮಕ್ಕಳ
ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ
ಮರಿ ಸಂತಾನಗಳ
ಸುತ್ತ ಹುತ್ತವಾಗಿ
ಸತತ ಬೆಳೆಯುವಾಸೆ

ನೆನಪಿನಂಗಳದಲ್ಲಿ
ಹಸಿರು ತೆನೆಗಳ ಒಟ್ಟಿ
ಕುಳಿತು ಕನವರಿಸಿ
ಮೆಲ್ಲನೆ ಮೆಲ್ಲುವಾಸೆ
ಗಟ್ಟಿ ಉಸಿರು
ತೊಡೆತಟ್ಟುವ ಕಸುವು
ಬಾಗದ ಬೆನ್ನು
ನಡುಗದ ತಲೆ ಬುದ್ಧಿಗಳ
ಸುಪರ್ದಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು
ಹಸನ್ಮುಖನಾಗಿ
ನಾನು ಅವನೇ
ಅಂದಿದ್ದ ಥರದವನೇ
ಅನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ
ಕಳಿತ ಆಸೆ
(ಕಾಯ ಬತ್ತಿಯೂ
ಮನ ಹಣ್ಣಾಗದ ಹತಾಷೆ)

ಆಸೆ ರಹಿತ ಜೀವ
ಬೇಕೆಂದರೆ
ಪ್ರಬುದ್ಧ ಹೇಳಿಯಾನೆ
ತಂದೀರೇನು
ಆಸೆ ತೊರೆದವನ
ಮನೆಯಿಂದ
ಹಿಡಿ ಸಾಸಿವೆ !?

ನಾಸ್ತಿಕತೆಯ ಸೆಳೆತ

sadhuchri

ದೇವರ ಇರುವಿಕೆಯ
ತರ್ಕ ತತ್ವ
ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಂಡಿಸುವ
ಮಂದಿಯ ಮಡಿ ಮುಡಿ
ಗಂಧ ಬೂದಿ ಹಣೆ ಬಣ್ಣ
ಉಡು-ತೊಡುಗೆ ವೇಷ ಭೂಷಣ
ತೇಲ್ಗಣ್ಣು ಮೇಲ್ಗಣ್ಣ
ಮುದ್ರೆ ಮಂತ್ರ ಯಂತ್ರ ತಂತ್ರ
ಮಾತು ಕೃತಿ ಕಸರತ್ತು
ಕಂಡರೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ
ಪರಮ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ
ನಾಸ್ತಿಕನಾಗಿದ್ದುಬಿಡುವುದೆ !