ಹೊರಟ ‘ಸಪಬ’

ಪಿಬಿ ಎಸ್, ಎಸ್ ಪಿಬಿ
ಪಬಸ, ಸಪಬ
ಮೂರೇ ಅಕ್ಷರ 
ಮೂರು ಸ್ವರ
ಸಿಕ್ಕಿದರಿಬ್ಬರು ಕನ್ನಡಕೆ
ಹೊಕ್ಕರು ಎಲ್ಲರ ಮಾನಸಕೆ

ಗಾನದಿ ತಣಿಸಿದ
‘ಸಪಬ’ ಹೊರಟಿತೆ
ನಮ್ಮ ತೊರೆದು ಇಂದು
ಅವಸರವೇಕೋ
ಬಯಸಿತು ಏಕೋ
ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಶ್ರು ಬಿಂದು

(Pic from Google)

ಕೊಳಲು ಸಿಕ್ಕಮೇಲೆ…

ಅಮ್ಮ ಬಾ ಅಪ್ಪ ಬಾ
ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿರಿ
ಕೃಷ್ಣನಂತೆ ಕಾಣಲು ನಾ
ಗೆಜ್ಜೆಗಳ ಕಟ್ಟಿರಿ

ಹಣೆಗೆ ತಿಲಕ ಕೊರಳ ಹಾರ
ಉಡಿಸಿ  ಪೀತಾಂಬರ
ತಲೆಗೆ ಪುಟ್ಟ ನವಿಲುಗರಿ
ಕೈಗೆ ಇರಲಿ ಮುರಳಿ

ಬೆಟ್ಟ ಎತ್ತಲೇಕೆ ನಾನು
ನನ್ನೆ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿರಿ
ಬೆಣ್ಣೆ ಕೊಡಿ ತಿನ್ನಲು
ಹೋಗೆ ಮಣ್ಣಲಾಡಲು

ತನ್ನಿ ಉಂಡೆ ಚಕ್ಕುಲಿ
ಕುಡಿಯ ಕೊಡಿ ಪಾಯಸ
ಹೊರಡಬೇಕು ಆಟಕೆ
ಬಹಳವಿದೆ ಸಾಹಸ

ಇಂದು ಕೃಷ್ಣನಾದೆನು
ತಂಟೆ ಇನ್ನು ಮಾಡೆನು
ಕೊಳಲು ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ
ಸಂಗೀತದಲ್ಲೆ ಉಲಿವೆನು

ಗುರು ನಮನ

ಕಗ್ಗಂಟು ಪಾಠಗಳ ಎಳೆಎಳೆಯ ಬಿಡಿಸಿ
ಮನಸಿಗೆ ಅಡರಿಸುವ ಸೊಬಗು

ಎಳೆಗರುವ ಸಂತಯಿಸುವಂತೆ
ಬೋಧನೆಯ ತಂಪಾದ ಹರಿವು

ತುಂಟಾಟಗಳ ವಯಸಿಗರು ನಾವು
ನಮ್ಮ ನಲಿವ ನೋಡಿ ನಕ್ಕ ನೀವು

ಅಗಾಧ ವಿಷಯ ಇನಿತಿನಿತೆ ಅರಿತು
ಹೆಮ್ಮರವಾಗುವ ಆಸೆ ಹೊತ್ತ ನಾವು

ಅರಿವಿನ ಮೊಳಕೆಗೆ ನೀರೆರೆವ ಗುರುವೆ
ಬರುವ ಬೆಳಕಿಗೆ ಇರಿ ನೀವು ಜೊತೆಗೆ

ಹರಿಸಿ ಚೇತನ ಇನಿತು ನಮ್ಮ ತೆವಳಿಕೆಗೆ
ಬಲಬರಲಿ ನಮಗೆ ಮುಗಿಯದಿರಲಿ ಕಲಿಕೆ

ನಮ್ಮ ನಡಿಗೆಯ ಭಾರ ಹೊತ್ತಿರುವಿರಿ
ನಲಿವ ದಿನಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಿರಿ

ನೀವು ತೋರಿದ ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಗಮನ
ತಮವ ದೂಡುವ ಗುರುವೆ ನಿಮಗೆ ನಮನ

(ತಾ.6.9.2020ರ ʼವಿಕ್ರಮʼ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರಕಟವಾದ ಕವನ)

ಶಿಕ್ಷಕನೆಂಬ ಕೃಷಿಕ

ಎಳೆ ಕರಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಕರೆಯಲಿ
ಅಕ್ಷರ ಬರೆಸುವ ಹಂಬಲಿಗರೆ

ಬೆಳೆಯುವ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಓದಿನ
ಓಂಕಾರ ನುಡಿಸುವ ಹಿರಿಮೆಗರೆ

ಕಾಣದ ತೋರದ ಸೋಜಿಗಗಳಿಗೆ
ಬೆಳಕನು ಚೆಲ್ಲುವ ಬಾಂಧವರೆ

ಕತ್ತಲ ಮಾರ್ಗದ ಇಕ್ಕೆಲವೂ
ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುವ ತತ್ಪರರೆ

ಮಾನವೀಯತೆ ಮೌಲ್ಯದ ನಡೆ
ಹೃದಯಕ್ಕರುಹುವ ಸುಧಾರಕರೆ

ಸಕಲ ವೃತ್ತಿಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಗೊಳಿಸಿ
ಪಾಲನೆಮಾಡುವ ರಕ್ಷಕರೆ

ದುರ್ಗಮ ಆರೋಹಣ ನಡಿಗೆಗೆ
ಮೆಟ್ಟಿಲ ಕಟ್ಟುವ ಮಾಸ್ತರರೆ

ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕ ಉಜ್ವಲಗೊಳಿಸುವ
ಶಿಷ್ಯಕೋಟಿಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರೆ

ಬೌದ್ಧಿಕ ಬೀಜವ ಅನವರತ ಬಿತ್ತುವ
ದೇಶ ಬೆಳೆಸುವ ಕೃಷಿಕರೆ

ನೆನೆವೆವು ನಿಮ್ಮನು ಅನುದಿನ
ನಮಿಸುವೆವಿಂದೀ ಸುದಿನ

(ವಿಕ್ರಮ ವಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ದಿ.೬.೯.೨೦೨೦)

ಆಗಾಗ ಬಾ

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಮಾಡಿ
ಬೇಡವೆನ್ನರು
ತಿನ್ನಲೆಷ್ಟೇ ಕೊಡಿ
ಸಾಕೆನ್ನರು!
ಹಾಗೆಯೇ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
ಪಂಚಾಂಗ ಪಂಡಿತರ
ತರ್ಕಹೂಡಲು ಬಿಟ್ಟು
ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಇಷ್ಟದಲೊಮ್ಮೆ
ರೋಹಿಣಿಗೆ ಮಿನುಗಲೊಮ್ಮೆ
ನೆಪಹೂಡಿ ಬರುವ ಬಲುಮೆ!

ಜನ್ಮದಿನ ಆಗಾಗ ಬರಲಿ
ಉಂಡೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಕಡುಬಲಿ
ಬೆಂದ ಪ್ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಣಲಿ
ಆಗಾಗ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಿಂದು
ಕಷ್ಟ ಪರಿಹರಿಸಲಿ
ಕ್ಲಿಷ್ಟದಿನ ಮರೆಯಿಸಿ
ಮನಸ ನಲಿಸಲಿ

ರಾಮ ಬರುವುದೇ ಹೀಗೆ

ಭರತ ವರ್ಷದ ತುಂಬು
ಹರ್ಷ ಭಾವ
ಕತ್ತಲೆ ಮುಗಿಯಿತು
ಈಗ ಬೆಳಕಿನ ವಿಭವ

ನಮ್ಮ ನಾವು ಮರೆತು
ನೆಲದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸರಿದು
ಪೂರ್ವಜರ ನಗೆಯಾಡಿ
ವ್ಯಂಗ್ಯಿಸಿ ಹಗೆ ಹೂಡಿ
ದಾಸ್ಯದುರಿಯ ಸುಡು
ಸಹಿಸುವವರಲ್ಲಿ
ಮಂದಿರದ ನೆನಪ ಬಿಲ್ಲ
ಹೂಡಿ ಬಿಟ್ಟ ಬಾಣ, ರಾಮ
ಆಸೇತು ಹಿಮಾಚಲ
ನಿದ್ರೆ ಹರಿಸಿದ ಲಲಾಮ

ಅಪಸ್ವರಗಳು ಅಡಗಿ
ಏಕತೆಯ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಇಂದೇ
ಭರತ ಬಂದಿತು ಮೊಳಗೆ
ಶತ ಶತಮಾನಗಳ ಕಳಂಕ
ಸರಯೂ ತೊಳೆವ ಹಾಗೆ
ʼಯದಾಯದಾಹಿʼ
ಧರ್ಮ ಗ್ಲಾನಿಯೊ, ತಡೆಗೆ
ರಾಮ ಬರುವುದೇ ಹೀಗೆ !

ಹಸಿ – ಒಣ ಹಾಯ್ಕು

1

ಹಸಿ ಒಣ ವಿಂಗಡಣೆಗೆ
ಜನ ಮನ ಕಸಿಯಾಗಲಿ

2

ಒಳಗೆ ಹಸಿ ಒಣ ಕಸ ವಿಂಗಡಣೆ
ಹೊರಗೆ ಗುಡುಗುಡಿಸುವ ಗಾಡಿ
ಗೊಣಗದ ಒಣ ದೇಹಿಗಳ
ಹಸಿ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಣೆ

3

ಹಳ್ಳಿ – ಹಸಿ
ಹಸನಾದ ಬಾಳು
ಒಣ – ನಗರ
ಗೊಣಗು ಗೋಳು

4

ಹಸಿ-ವಿಗೆ
ಒಣ ರೊಟ್ಟಿಯೂ ಆದೀತು

5

ಹಸಿವು ವಿಜೃಂಭಿಸಿತು
ಒಣ ಜಂಭ
ಮೂಲೆ ಕಸ

6

ಹಸಿ ಕಸ
ಒಣ ಕಸ
ವಿಂಗಡಣೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ
ಹಸಿ ಸುಳ್ಳರು
ಒಣ ವೇದಾಂತಿಗಳು
ಜನರೊಳಗೆ

7

ಹಸಿ-ದ ಹಸುವಿಗೆ
ಒಣ-ಹುಲ್ಲು
ಒಣ-ಗಿದ ಒಂಟೆಗೆ
ಹಸಿ-ಮಂಜು

8

ಹಸಿ-ದು ಹಸಿ-ದು
ಒಣ-ಗುವ ದೇಹ

9

ಹಸಿ ಒಣಗೀತು
ಒಣ ಹಸಿಯಾಗದು

10

ಹಸಿಗೆ ಒಣಗುವ ಭಯ
ಹಸಿವೆಗೆ ಒಣ ವೇದಾಂತದ ಭಯ

(Pic:Google)

ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪು

ಈ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗದ, ಹೊರ ಹೋಗದ, ಯಾರನ್ನೂ ಭೇಟಿಸಲಾಗದ, ಕೇವಲ ಟಿವಿಗಳ ಬೆದರಿಕೆ, ಸರ್ಕಾರದ ನಿತ್ಯಾದೇಶಗಳ ಕಸಿವಿಸಿ, ಹೆದರುವ, ಖಿನ್ನತೆಗೊಳ್ಳುವ ವಿಚಿತ್ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಮ್ಮನಿರಲಾಗದೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಕವಿತೆಗಳ ಬರೆದೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ʼಬಾಲಿಶʼ ಕವಿತೆಗಳ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ತೊಡಗದೆ, ʼಬಾಲ-ಬಾಲೆಯರಿಗೆʼ ಪದ್ಯಗಳ ಹೊಸೆದೆ! 

ಪ್ರಕಟಣೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಮಾಧಾನ.

“ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪು” ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು.

ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಮಕ್ಕಳ ಕೈ ಸೇರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದರಷ್ಟೇ ತೃಪ್ತಿ. 

ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಖುಷಿ. ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬಗೆಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದ ಮುಖಪುಟ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ.

ನನಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ವಿಶೇಷ.  ಸಾಹಿತಿ ಡಾ.ನಾ.ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹನಿಗವಿ ಎಚ್. ಡುಂಡಿರಾಜ್ ಹಿನ್ನುಡಿ. ಕತೆಗಾರ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ನುಡಿಪುಟ ಬರೆದ ಪ್ರೇರಕರು.

ಮಹಾಬಲರ ಕನಸು

ಮಹಾಬಲರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸೋ ಹಠ

ಅದು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕೆಂಬ ತುಡಿತ

ಆ ಕನಸು ಇಂದು ನನಸಾಯಿತು

ಅವರ ಸಾಧನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಗುರುತಿಸಿತು!

ಮುಖಪುಟದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸಿತು

ʼಮನೋಬಲವೇ ಮಹಾಬಲʼ