ನರಕ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ

narak

 

 

 

 

 

 

ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ:
“ಯಮಧರ್ಮ,
ಈ ವರ್ಷದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ
ನರಕ ನಿಲ್ಲಲಿದೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ
ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವ ನಿನ್ನ ಕಿಂಕರರನ್ನು
ಯಾತನೆ ಪಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಮಾನವರನ್ನು
ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸರಿಗಟ್ಟರಿನ್ನು!”

ಯಮ:
“ಸಾವಧಾನ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ ಸಾವಧಾನ,
ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆಯಿಲ್ಲ
ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಪ್ಪಣೆ
ಉಳಿಕೆ ನೀರು ಸರ್ವಾರ್ಪಣೆ
ಜೊತೆಗೆ ಮಹದಾಯಿ ಘರ್ಷಣೆ
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸರು
ಜನರಿಗೆ ದಕ್ಕಿದೆ ಕ್ರೂರ ಯಾತನೆ
ನೇಣು ತಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ
ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಆಪೋಶನೆ…..”

ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ:
“ತಿಳಿಯಿತು ಯಮಧರ್ಮ ತಿಳಿಯಿತು
ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ತಪ್ಪಿತು
ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಥಮಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿತು
ನರಕ ಮೂಲೆಗುಂಪಾಯಿತು!”

 

Advertisements