ಆಟೋ ಆಟ

auto1
ಭಾಗ ಎರಡು

1

ಆಟೋ ಹಿಡಿದವನು
ಏನನ್ನಾದರೂ ಜಯಿಸಿಯಾನು

2
ಆಟೋ ಬೇಟೆಗೆ ಹೊರಟೆ
ʼಬರಲ್ಲʼ ಅನ್ನುವುದರೊಳಗೆ
ಛಾನ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇ
ಒಳಗೆ ಕುಳಿತದ್ದೇ
ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದದ್ದೇ!

3
ಮೀಟರಿನ ಆಟೋ
ʼಮೀಟರುಬಡ್ಡಿʼ ದಂಧೆ
ಸಂಬಂಧ ಒಂದೆ!

4
ಎರಡು ಆಟೋ ಸೇರಿದಲ್ಲಿ
ಕಾಣು ಒಗ್ಗಟ್ಟು
ನಾಲ್ಕಾದರೆ ಹಿಡಿ ಬಾವುಟ
ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಪಟ್ಟು

5
ʼಚರ್ಚೆ ಮಾಡದೆ
ಆಟೋ ಪ್ರಯಾಣಿಸದವನ
ತಂದು ತೋರುʼ
ಬುದ್ಧನ ನವ ಉವಾಚ

6
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನಿಂತಿವೆ
ಒಂದರಹಿಂದೊಂದು ಆಟೊ
ದಿನಪತ್ರಿಕೆ, ಮೊಬೈಲು
ಚಾಲಕರ ಚಿಟ್‌ಚಾಟ್ಉ
ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೊ ಅಡ್ಡಾ ಅದು
ಆಟೊ ಕರೆದರೆ ಕಿವಿಕೇಳದು

7
ಆಟೋದವನ ಅಭಿಮಾನ
ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ
ಅದು ಕನ್ನಡ ಮಂದಿ ಬಗೆಗಲ್ಲ
ತೊರೆಯಿರಾಸೆ!

8
ಕೋಪೋವಾಚ:
ಆಟೋ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಕತ್ತೆ ಬಾಲ!
ಬದಲಾಗಿದೆ ಕಾಲ
ಇದೆಯಲ್ಲ ಓಲಾ

9
ಇನ್ಮುಂದೆ ಮಾಡಬಹುದಾ
ಆಟೊಗೆ ಟಾಟಾ?
ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ
ಉಬರ್‌ಉ ಓಲಾಗಳ ಓಟ
(ಕೆಲವೇ ಆಟೋಗಳ ದೊಂಬರಾಟ ಕಂಡಮೇಲೆ ಅನಿಸಿದ್ದು}

(Pic courtesty:The Hindu Cartoon)

Advertisements

ಆಟೋ ಆಟ

auto
ಭಾಗ ಒಂದು

1

ʼಮರಳಿ ಯತ್ನವ ಮಾಡು
ಜಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ನೋಡುʼ
ಯಾರೋ ಆಟೋ ಹತ್ತದ ಪಂಡಿತ
ಮಾಡಿದ ಗಾದೆ ಇದು ಖಂಡಿತ

 

2
ಭಕ್ತನೆದುರು ದೇವರು
ಏನು ವರ ಬೇಕೆಂದ
ಭಕ್ತ ʼಅರ್ಜೆಂಟು ಆಟೋ
ತರಿಸುವೆಯಾ?ʼ ಅಂದ

 

3
ಬೆಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು
ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಷ್ಟು!
ಎಲ್ಲವೂ ಇರುವ ದೂರ
ನಮಗೆ ನಿಲುಕದಷ್ಟು

 

4
ʼʼಬರ್ತೀಯ?ʼʼ
“ಎಲ್ಲಿಗೆ?”
“…ಇಲ್ಲಿಗೆʼ
“ಮೀಟ್ರ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು
ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು”
ಇದೇ ಆಟೋದವನ
ನಿತ್ಯ ಮಾತು

 

5
ಆಟೋದವರು
ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡರು
ಒಬ್ಬರು ಬರಲ್ಲ ಅಂದರೆ
ಇನ್ಯಾರೂ ನೀವು ಹೇಳಿದಲ್ಲಿಗೆ ಬರರು

 

6
ಮೆಟ್ರೋ ಹತ್ತಿರ
ಆಟೋ ಕಾಟ
ಒಂದಕ್ಕೆರಡು
ಕೇಳುವ ಆಟ

 

7
ʼಎಲ್ಲಿಗ್‌ ಕರೆದ್ರೂ ಬರಲ್ಲ
ಅಂತಾನಲ್ಲ ಗಂಡʼ
ದೂರಿದಳು ಸೊಸೆ ಅತ್ತೆ ಬಳಿ
ʼನೀ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು
ಆಟೋ ಓನರ್‌ಉ’ ಅಂದಳು ಅತ್ತೆ ,
‘ಬಿಡ್ತಾನ ಅವ್ನು ಕಲ್ತ ಚಾಳಿ?ʼ

(ಒಂದು ವಾರ ಆಟೋ ಹಿಂದೆ ಅಲೆದ ಅನುಭವ ಸಾರ!)

(Pic from Google Net)

ಇನಿಯಳ ಸನಿಹ

pexels-photo-414656

ಅವಳು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಸಿದ ನಗುವಿಗೆ
ಅವನು ಬೊಗಸೆ

ಬೆಳಗಿನ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ
ನಿನಗೆ ಬಹಳವೇ ಇಷ್ಟ!
ಹಬೆಯಾಡುವುದ ಕೊಡುತ್ತಾ ಅಂದ
ನಿನ್ನ ಬಿಸಿಯುಸಿರಷ್ಟು ಅಲ್ಲ ಅಂದಳು

ಅವನು ಲಲ್ಲೆ ಮಾತು ಬಿಡಲೊಲ್ಲ
ಅವಳು ಪಲ್ಲಂಗ ತೊರೆಯಳು

ಏಕಿಷ್ಟು ಪಲ್ಲಂಗ ಮೋಹ ಅವಳಿಗೆ?
ಅವನ ಸರಸ ಅರಳುವುದು
ಘಮ ಘಮಿಸುವುದು
ಅಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲವೆ!

ನಲ್ಲೆ ಬೆನ್ನ ತೋರಿದಳು
ಅವನೋ ಬೆನ್ನು ಬಿಡ

ನಲ್ಲನಿಗೆ ಬೆನ್ನಾದಳು
ಬಲ್ಲವಳು ಅವಳು
ಹೊನ್ನಾದಳು

ಹುಸಿ ಕೋಪದಲ್ಲಿ
ಒಲವು ಹಸಿರಾಗಿದೆ

ಹೊರಗೆ ಬಿಸಿಲು
ಹಗುರ ಮಳೆ
ನಲ್ಲೆಯ ಹುಸಿಕೋಪ
ನಸು ನಗೆ

girl-2642082_960_720

(Pic courtesy: Pixabay)