ಕಷ್ಟ ನಾಮರು

ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ವಾಲಾ

ಅವಧಿ ಮುಗಿಸಿಯೂ ಇದ್ದರು ಬಹಳ ಕಾಲ

ಮುಂದೆ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅಂತೆ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯಪಾಲ

ವಾಲಾರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಬಾಯಿಗೆ ಬರದು

ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ನುಡಿಯಲು ನಾಲಿಗೆ ಹೊರಳದು

ರಾಜ್ಯಪಾಲರೇಕೋ ಅಲ್ಲ ಸರಳ!

ಸಂದಿಗ್ಧ

ವಿಚಿತ್ರರೋಗ ಎರಗಿ

ಬಂಧುಮಿತ್ರರ ವಿಯೋಗ

ಬದುಕಿದವರು ಬೆದರಿ

ದೂರ ಉಳಿದು ವಿರಾಗ

ಆನ್ಲೈನ್ ಯೋಗ

ನೋಡಲುಳಿದೆವೇನು?

ಅನ್ನಬಹುದೆ ಸು’ಯೋಗ’ವೆಂದಿದನು!

(Pic:Google)

ಇರುವರಿಲ್ಲಿ

ಕನ್ನಡ ಪದ ಪುಂಜಗಳ
ಕಗ್ಗಂಟು ಬಿಡಿಸಿ
ಅರ್ಥ ವಿವರಿಸಿ
ಈಗ ಹೊರಟೇಬಿಟ್ಟರೆ
ನಿಘಂಟು ಬ್ರಹ್ಮ?
ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ
ಅವರು ಚಿರಂʼಜೀವಿʼ
ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ
ʼಇಗೋ ಕನ್ನಡʼದಲ್ಲಿ

(Pic courtesy:Google)

ಹಸಿ – ಒಣ ಹಾಯ್ಕು

1

ಹಸಿ ಒಣ ವಿಂಗಡಣೆಗೆ
ಜನ ಮನ ಕಸಿಯಾಗಲಿ

2

ಒಳಗೆ ಹಸಿ ಒಣ ಕಸ ವಿಂಗಡಣೆ
ಹೊರಗೆ ಗುಡುಗುಡಿಸುವ ಗಾಡಿ
ಗೊಣಗದ ಒಣ ದೇಹಿಗಳ
ಹಸಿ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಣೆ

3

ಹಳ್ಳಿ – ಹಸಿ
ಹಸನಾದ ಬಾಳು
ಒಣ – ನಗರ
ಗೊಣಗು ಗೋಳು

4

ಹಸಿ-ವಿಗೆ
ಒಣ ರೊಟ್ಟಿಯೂ ಆದೀತು

5

ಹಸಿವು ವಿಜೃಂಭಿಸಿತು
ಒಣ ಜಂಭ
ಮೂಲೆ ಕಸ

6

ಹಸಿ ಕಸ
ಒಣ ಕಸ
ವಿಂಗಡಣೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ
ಹಸಿ ಸುಳ್ಳರು
ಒಣ ವೇದಾಂತಿಗಳು
ಜನರೊಳಗೆ

7

ಹಸಿ-ದ ಹಸುವಿಗೆ
ಒಣ-ಹುಲ್ಲು
ಒಣ-ಗಿದ ಒಂಟೆಗೆ
ಹಸಿ-ಮಂಜು

8

ಹಸಿ-ದು ಹಸಿ-ದು
ಒಣ-ಗುವ ದೇಹ

9

ಹಸಿ ಒಣಗೀತು
ಒಣ ಹಸಿಯಾಗದು

10

ಹಸಿಗೆ ಒಣಗುವ ಭಯ
ಹಸಿವೆಗೆ ಒಣ ವೇದಾಂತದ ಭಯ

(Pic:Google)

ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಮಹಿಳಾಮಣಿಗಳು ಆಯೋಜಿಸಿದರು
ಆದರ್ಶದಂಪತಿ ಫೋಟೋ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಪತಿಪತ್ನಿಯರ ಸುಂದರ ಚಿತ್ರ
ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬಂದವು ತೀರ್ಪಿಗೆ

ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೂ ತೀರ್ಪುಗಾರ್ತಿ
ದಂಪತಿ ಫೋಟೋ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ

ಗಂಡಹೆಂಡಿರ ನಗುಮುಖ ಫೋಟೋ
ತಿರಸ್ಕೃತವಾದವು ಸಾರಾಸಗಟೆ !

ಆಯ್ಕೆಯಾಯಿತು ಕೊನೆಗೂ ಚಿತ್ರ
ಕೊಟ್ಟರು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದ ಕಿರೀಟ

“ಕೆಟ್ಟ ಚಿತ್ರ ಅದು, ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ತೀರ್ಪು”
ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳೆ ಹುಚ್ಚೇ ನನಗೆ !?

ಗೆದ್ದವರ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ
ನೋಡಲು ನಿಮಗೆ ಕುತೂಹಲವೆ?

ʼನಡುಗಿದ ಪತಿ ಗುಡುಗಿದ ಪತ್ನಿʼ
ಇದೇ ಮಹಿಳಾಸಂಘದ ಆಯ್ಕೆ!

(Pic from Google)

ಮೋದಿ ಹೇಳಲಿ

ನಲ್ಲೆಯ ತುಟಿ ಮುತ್ತಿನ ಆಸೆಯಲ್ಲಿ
ನಲ್ಲ ಕರೆದ ʼಸಿಕ್ಕೋಣ ಬಾ ಪಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿʼ
ಬಂದಳವಳು ಮಾಸ್ಕ್‌ ಮುಖದಲ್ಲಿ
ತುಟಿದರ್ಶನವೇ ಖೋತಾ, ಮುತ್ತಿನ್ನೆಲ್ಲಿ!
ಕೋರಿದ ʼಮಾಸ್ಕ್ ತೆಗೆಯೆ ಮೋಹನಾಂಗಿʼ
ʼಮೋದಿ ಹೇಳೋವರೆಗೆ ತೆಗೆಯೋಲ್ಲಾರಿ!ʼ

(Pic from Google)

ಕಟ್ಟಿದರೆಲ್ಲಿ?

donkey

ಅಲ್ಪ ಸಂಖೈಯಿದ್ದ ಕರೊನಾ ಮಂದಿ
ಬಂದರು ಬಹು ಸಂಖೈಗೆ
ಹಸಿರವಲಯದಿಂದ ಜಿಗಿತ ಕೆಂಪುವಲಯಕೆ
ಕಟ್ಟಿರೆಂದರೆ ಬಟ್ಟೆ ಮೂಗು ಬಾಯಿಗೆ
ಶುದ್ಧ-ಮುಗ್ಧ ನಮ್ಮ ಜನ!
ಕಟ್ಟಿವುದೆ ಮಾಸ್ಕು ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಬುದ್ಧಿಗೆ!?