ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯ

ಎಲ್ಲ ಹುಟ್ಟೂ ಸಾಮಾನ್ಯ
ಅಸಾಮಾನ್ಯತೆಯೆಂದರೆ
ಬೆಳೆದು ಮುಂದಿಡುವ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಲ್ಲಿ ‌
ದೃಢತೆ ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳದಿರುವುದರಲ್ಲಿ
ದೃಷ್ಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ತೊರೆಯದಿರುವುದರಲ್ಲಿ
ಜರಿವ ಬಿರುಕುಗಳ ಮುಚ್ಚಿ
ಶಿಥಿಲತೆಯಳಿಸಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಲಯ
ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರಲ್ಲಿ
ಮಣ್ಣ ಮರೆಯದಿರುವುದರಲ್ಲಿ
ನಿಂತ ನೆಲ ಮೆರೆಸುವುದರಲ್ಲಿ

ನಾಯಕ ಸಾಗಲಿ
ನೊಂದವರ ಬೆಂದವರ ಕಡೆಗೆ
ನಿಡುಗೈ ಇರಲಿ ಚೇತೋಹಾರಿಗೆ

ಇರಲಿ ಹೀಗೇ ಅವನ ನಡಿಗೆ
ಕಾರ್ಯ ಕಾಣಲಿ ಸಫಲತೆ
ಜನರ ಹರಕೆಯ ಮೋಡಿಗೆ
ಬೆಳಕು ಸುರಿಯಲಿ ಬಾಳಿಗೆ
ದೊರಕಲಿನ್ನೂ ಸೇವೆ ನಾಡಿಗೆ

(Pic from Google)

ವ್ಯರ್ಥವಾಗೆನು

ಹಸಿರೆಲೆಗಳ ಹೊದಿಕೆಮಾಡಿ
ಉಸಿರ ಗಾಳಿ ಸಂಗ ಮಾಡಿ
ಸುಖದಿ ತೂಗಿ ಮೈಯ ಹರಡಿ
ಮಲೆತ ಸೆಳೆತಗಳೇನಾದವು?

ಹಕ್ಕಿ ಹುಳು ಹುಪ್ಪಟ
ಸಂಗ ಬಯಸಿ ಆಶ್ರಯ
ಪಡೆದ ಇಬ್ಬಗೆ ಸಾರ್ಥಕ
ಮೆರೆದ ದಿನಗಳೇನಾದವು?

ಬೇರು ತಪ್ಪಿ ಕಪ್ಪಾದೆನೆಂದು
ಸಾವು ರೆಂಬೆಗಳನಪ್ಪಿತೆಂದು
ಹಸಿರು ಹೆದರಿ ಹೋಯಿತೆಂದು
ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರಿಂದು?

ಆಗಬಾರದು ಹುಟ್ಟು ವ್ಯರ್ಥ
ಮನುಜನಿದ್ದಾನೆ ನೀಡೆ ಅರ್ಥ!
ತರಲಿ ಗರಗಸ ಕೊಡಲಿಯನ್ನು
ತರಿದು ಬುಡ ಛಿದ್ರಗೊಳ್ಳಲಿನ್ನು!

ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗವೂ
ಮನುಜನ ಉಪಕರಣವಾಗಲಿ
ಉಳಿದವೆಲ್ಲವು ಉರುವಲಾಗಲಿ
ನನ್ನಿರುವು ಉಸಿರಜೊತೆಯಲಿ ಸಾಗಲಿ

(Pic courtesy:Pixabay)

ಸಂಕಟಹರ

ಗಜಾನನ ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ
ಪಾರ್ವತಿ ತನಯ ಗಜಾನನ

ಅಂಟಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಗಣಪನೆ
ಚೌತಿಗೆ ಬರುವಾ ಚೆಲುವನೆ
ಭಕ್ತರ ಮನೆ ಬೆಳಗುವನೆ
ಬಾಳ ಬೆಳಕ ಬಾಂಧವನೆ

ಸೊಂಟಕೆ ಸುತ್ತಿ ಸರ್ಪವನೆ
ಸಂಕಟ ಹರಿಸುವ ಮಹಿಮನೆ
ವ್ಯಾಸರು ನುಡಿದ ಭಾರತಕೆ
ಲೇಖನಿ ಹಿಡಿದು ಬರೆದವನೆ

ಮೂರು ಲೋಕದ ಮಹಿಮೆಯನೆ
ಮಾತಾಪಿತರಲಿ ಕಂಡವನೆ
ಮುರಿದ ದಂತ ಕತೆಯಾದವನೆ
ಮದಾಸುರನಾ ಕೊಂದವನೆ

ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರನೆ
ಸ್ಕಂದನೊಡನೆ ನಲಿದವನೆ
ಮುದ್ದು ಮುಖದ ಮೋಹನನೆ
ಮೋದಕ ಮೆಲ್ಲುವ ಮಹಿಮನೆ

ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಓದಿಗೆ ಬೆಂಬಲನೆ
ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಹರಸುವನೆ
ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ವರವಾಗುವನೆ
ಬನ್ನ ಹರಿಸು ಹೇರಂಬನೆ

ಗಣೇಶ ವಂದನೆ

ನಿರ್ಮಲ ಕೊಳದಲ್ಲಿ
ತಾವರೆ ಚೆಲುವಂತೆ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸುಂದರ ಗಣಪ

ನೀಲ ನಭದಲ್ಲಿ
ತಾರೆಯು ಹೊಳೆವಂತೆ
ನಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುತ ಬೆನಕ

ವೀಣೆ ನಾದದಂತೆ
ಮುರಳಿ ಗಾನದಂತೆ
ಸುಸ್ವರದಂತಿರುವ ಗಣಪ

ಚವುತಿಯ ದಿನದಲ್ಲಿ
ಭಕ್ತರ ಮನೆಯೊಳು
ಮೋದಕ ಸಿಹಿಯಂತೆ ಬೆನಕ

ಕತ್ತಲೆ ಕಳೆಯಲು
ಬೆಳಕಿನ ರವಿಯಂತೆ
ಮಣ್ಣಿನಲಿ ಹೊಮ್ಮುವ ಗಣಪ

ಬೇಡಿದರೆ ನೀಡುವ
ಹಾಡಿದರೆ ಒಲಿಯುವ
ಕಾರುಣ್ಯ ದೇವ ಕರಿಮುಖ

ವಂದನೆ ಉದ್ದಂಡ
ವಂದನೆ ಹೇರಂಬ
ವಂದನೆ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ

ತಂದೆಯಂತೆ ಬಂದು
ಬಂಧನವ ಕಳೆಯೊ
ಮಂಗಳ ಮೂರುತಿ ಗಣಪ

ಅಷ್ಟಮಿಯ ದಿನ

ಶಿಶುವೆನಿಸಿದೆ
ಸೆರೆಮನೆಯ ಹರಿದು
ಭರವಸೆಯ ಆಸೆ ಬೆಳಗಿದೆ

ತಿಳಿಗೊಳದೆ
ವಿಷಸುರಿವ ಸರ್ಪದ
ಘನ ಶಿರವ ಮರ್ದಿಸಿದೆ

ಅರಸುತನದೆ
ದುರುಳತನ ಮೆರೆದ
ಮಾವನನೆ ಹರಣವಾಗಿಸಿದೆ

ಮುರಳಿ ಗಾನದೆ
ಪ್ರೇಮಸುಧೆ ಹರಿಸಿ
ತರಳೆಯರ ಮನ ಅಪಹರಿಸಿದೆ

ಗೋವುಗಳ ಹಿಂಡ
ನಡುವೆ ನಲಿದು
ಭೂಪಾಲರ ದಂಡ ಮಣಿಸಿದೆ

ಗೀತೆ ಅರುಹಿದೆ
ಕರ್ಮ ನೀತಿ ಸಾರಿದೆ
ಧರ್ಮದ ದಾರಿಯ ತೋರಿದೆ

ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಬರುವ
ಇಷ್ಟ ದೇವನೆ ಕೃಷ್ಣ
ಕೃಪಾಕರ ದೇವದೇವನೆ ವಂದನೆ

ಯಾವುದು ಸುಂದರ?

ಪವಿತ್ರ ಕೃತಿ ವಾಚನವಾಲಿಸುವ
ಆ ಕಿವಿಗಳೆಷ್ಟು ಅಂದ!
ಕಿವಿಯೋಲೆಯಿಂದಲ್ಲ
ಅಲ್ಲ ಕಿವಿ ಅಂದ

ಸದಾ ದಾನ ನೀಡುವ
ಆ ಕರಗಳೆನಿತು ಚೆಂದ!
ಕಡಗ ತೊಡುವುದರಿಂದಲ್ಲ
ಅಲ್ಲ ಕರ ಚೆಂದ

ನೀತಿ ಪಥ ಬಿಡದವನ
ಸರ್ವಾಂಗ ಸುಂದರ!
ಗಂಧ ಪೂಸುವುದರಿಂದಲ್ಲ
ಅಲ್ಲ ದೇಹ ಸುಂದರ

ಉದಾತ್ತ ಆಂತರ್ಯ,
ಸದ್ಗುಣದತ್ತ ಎಲ್ಲರೊಲುಮೆ
ಬಾಹ್ಯ ನೋಟಕ್ಕಲ್ಲ
ಅಲ್ಲ ಜನರ ಒಲುಮೆ

(ಸುಭಾಷಿತ ಭಾವ) 

ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಡುಂಡಿರಾಜರಿಗೆ

ಡುಂಡಿರಾಜರ ದೇಹ ತೆಳು
ಮಾತು ಮೆಲು, ಆ ಕಾರಣ ತಿಳಿ
ಹಾಸ್ಯದ ‘ಲೇಖನಾಟಕವನಗಳು!’
ತಿಳಿವಿಂದ ಬರೆವ ಬಲ್ಲಿದರು,
ಬಡಾಯಿಗೆ ಬರೆದೇ ಬರೆಹಾಕುವವರು!
ಮೃದು ಸ್ವಭಾವಿ ಆದರೋ
ಪುಢಾರಿಗಳಿಗೆ ಈಟಿಯಾಗುವವರು!!
ಕವಿಯ ಹನಿಗಾರಿಕೆ ಅಪಾರ
ಐದುಸಾವಿರ ದಾಟಿ ಅದೀಗ ಸಾಗರ
ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಕದ್ದ ಡುಂಡಿರಾಜರು
ಬರೆವುದೆಲ್ಲ ಹೊಳೆಹೊಳೆವ ಬಂಗಾರ
ಅದಕ್ಕೇ ಕೃತಿಚೋರರುಪಟಳ!
”ಇರಲಿರಲಿ; ಬಿಡಿ ಹೋಗಲಿ”
ಅನ್ನುವ ಕವಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬರೆಯಲಿ
ಕನ್ನಡದ ತೇರ ಮಗದಷ್ಟು ಮೆರೆಸಲಿ

ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

(18th August)

ರಂಗನಾಥ ಕಟ್ಟಾಯ

ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯ

ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸನ ಭಾರತವೆಂದರೆ…

ಚರಿತ್ರೆ ನಾಟಕ ಬರೆಯುವುದೆಂದರೆ…

ಅಲಂಪಿನಿಂಪಿನ ಕನ್ನಡವೆಂದರೆ…

ಸಹಜ ಸೊಗಸಿನ ವಿಮರ್ಶೆಯೆಂದರೆ…

ಥಟ್ಟನೆ ನೆನಪಲಿ ಬರುವವರೆಂದರೆ

ಕಟ್ಟಾ ಕನ್ನಡಿಗ

ರಂಗನಾಥ ಕಟ್ಟಾಯ

ನಿಮಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬದ

ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯ —

(10th August)

ಪೇಪರೋದು

ನಲ್ವತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಚಾಳೀಸು
ಅರವತ್ತು ಮುಗಿದರೂ ತೊರೆಯದು
ಮುವ್ವತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮಡದಿ
ಮುಖ ಮುರಿದು ಕಾಲವಾಯಿತು!

ಹೊಸದರಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಹತ್ತು
ಬಾರಿ ನವಿರು ಬಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದು
ಕನ್ನಡಕದ ಗಾಜು ಒರೆಸಿ
ಓರೆ ಹಿಡಿದು; ಜಿಡ್ಡು ಅಳಿಸಿ
ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಸಿ
ಎರಡೂ ಕಿವಿಗಂಟಿಸಿ
ಬೆಳಗಿನೋದಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಯರಳಿಸಿ
ಕಣ್ಣು ಕಿರಿದಾಗಿ; ದೃಷ್ಟಿ ಮಂಜಾಗಿ;
ಪಕ್ಕದಲ್ಲವಳು ತಂದಿಟ್ಟ ಬಿಸಿ
ಕಾಫಿ ತಣ್ಣಗಾಗುವುದು

ಬರ
ಬರುತ್ತಾ ಪೇಪರಿಂದ ಅಕ್ಷ
ರಗಳೇ ಮಾಯ!
ಭಯ; ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ
ಒರೆಸೊರೆಸಿ ಕನ್ನಡಕ
ದ ತುಂಬಾ ಗಾಯ ಸಣ್ಣಗೆ
ಚೀರಿದೆ ʼಏನೂ ಕಾಣದೆ!?ʼ

ಕಿವಿ ಚುರುಕು
ಮಡದಿ ಗೊಣಗಿದ್ದು ಕೇಳಿಸಿತು
ʼಪವರ್ ಬದಲಾಗಿದೆ
ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಿದೆ!ʼ

ಕನ್ನಡಕವೋ, ನಾನೋ!?
ʼಕಾಫಿಗಿಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಬೇಕಾಗಿದೆʼ
ಕೇಳದಂತೆ ಗುಡುಗಿದೆ!

ವೈದ್ಯರ ದಿನ – ಜನ ನಮನ

ಜೀವ ಕುಲಕ್ಕೆ ವರವಾಗಿ
ಆರೋಗ್ಯ ಸೂತ್ರದ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ
ಮಗುವಿನಿಂದ ಹಿರಿಯರವರೆಗೂ
ಭರವಸೆ ತುಂಬುವ ಬಂಧುವಾಗಿ
ವೈದ್ಯರು ನಿಂತರು ರಕ್ಷಕರಾಗಿ
ವೈದ್ಯರಿಗಿದೋ ನಮಸ್ಕಾರ
ಮರೆಯಲಾರೆವು ಮಹದುಪಕಾರ

ವಿಶ್ವವೆ ಕೋವಿಡ್‌ ಮಯವಾಗಿ
ವೈರಾಣು ಹೊಡೆತಕೆ ಜನ ನಡುಗಿ
ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸವು ಕೊನೆಯಾಗಿ
ಬದುಕೇ ಮುಗಿಯಿತು ಎನುವಾಗ
ವೈದ್ಯರು ಬಂದರು ಯೋಧರಾಗಿ
ವೈದ್ಯರಿಗಿದೋ ನಮಸ್ಕಾರ
ಮರೆಯಲಾರೆವು ಮಹದುಪಕಾರ

ತ್ಯಾಗವೆನ್ನುವುದು ಉಸಿರಾಗಿ
ಆದರ್ಶ ಕಾಯಕ ನಿಮದಾಗಿ
ತಾಳ್ಮೆ ಸಹನೆ ಸಾಕಾರವಾಗಿ
ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ
ವೈದ್ಯರೆ ನಿಂತಿರಿ ಬೆಳಕಾಗಿ
ಡಾಕ್ಟರೆ ನಿಮಗಿದೋ ನಮಸ್ಕಾರ
ಮರೆಯಲಾರೆವು ಮಹದುಪಕಾರ