ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯ

ಎಲ್ಲ ಹುಟ್ಟೂ ಸಾಮಾನ್ಯ
ಅಸಾಮಾನ್ಯತೆಯೆಂದರೆ
ಬೆಳೆದು ಮುಂದಿಡುವ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಲ್ಲಿ ‌
ದೃಢತೆ ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳದಿರುವುದರಲ್ಲಿ
ದೃಷ್ಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ತೊರೆಯದಿರುವುದರಲ್ಲಿ
ಜರಿವ ಬಿರುಕುಗಳ ಮುಚ್ಚಿ
ಶಿಥಿಲತೆಯಳಿಸಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಲಯ
ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರಲ್ಲಿ
ಮಣ್ಣ ಮರೆಯದಿರುವುದರಲ್ಲಿ
ನಿಂತ ನೆಲ ಮೆರೆಸುವುದರಲ್ಲಿ

ನಾಯಕ ಸಾಗಲಿ
ನೊಂದವರ ಬೆಂದವರ ಕಡೆಗೆ
ನಿಡುಗೈ ಇರಲಿ ಚೇತೋಹಾರಿಗೆ

ಇರಲಿ ಹೀಗೇ ಅವನ ನಡಿಗೆ
ಕಾರ್ಯ ಕಾಣಲಿ ಸಫಲತೆ
ಜನರ ಹರಕೆಯ ಮೋಡಿಗೆ
ಬೆಳಕು ಸುರಿಯಲಿ ಬಾಳಿಗೆ
ದೊರಕಲಿನ್ನೂ ಸೇವೆ ನಾಡಿಗೆ

(Pic from Google)

One thought on “ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s