ವ್ಯರ್ಥವಾಗೆನು

ಹಸಿರೆಲೆಗಳ ಹೊದಿಕೆಮಾಡಿ
ಉಸಿರ ಗಾಳಿ ಸಂಗ ಮಾಡಿ
ಸುಖದಿ ತೂಗಿ ಮೈಯ ಹರಡಿ
ಮಲೆತ ಸೆಳೆತಗಳೇನಾದವು?

ಹಕ್ಕಿ ಹುಳು ಹುಪ್ಪಟ
ಸಂಗ ಬಯಸಿ ಆಶ್ರಯ
ಪಡೆದ ಇಬ್ಬಗೆ ಸಾರ್ಥಕ
ಮೆರೆದ ದಿನಗಳೇನಾದವು?

ಬೇರು ತಪ್ಪಿ ಕಪ್ಪಾದೆನೆಂದು
ಸಾವು ರೆಂಬೆಗಳನಪ್ಪಿತೆಂದು
ಹಸಿರು ಹೆದರಿ ಹೋಯಿತೆಂದು
ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರಿಂದು?

ಆಗಬಾರದು ಹುಟ್ಟು ವ್ಯರ್ಥ
ಮನುಜನಿದ್ದಾನೆ ನೀಡೆ ಅರ್ಥ!
ತರಲಿ ಗರಗಸ ಕೊಡಲಿಯನ್ನು
ತರಿದು ಬುಡ ಛಿದ್ರಗೊಳ್ಳಲಿನ್ನು!

ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗವೂ
ಮನುಜನ ಉಪಕರಣವಾಗಲಿ
ಉಳಿದವೆಲ್ಲವು ಉರುವಲಾಗಲಿ
ನನ್ನಿರುವು ಉಸಿರಜೊತೆಯಲಿ ಸಾಗಲಿ

(Pic courtesy:Pixabay)

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s