ಪರಿಸಿರ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ

1

ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿ ಮರ ಉಳಿಸಿ
ಹಸಿರನೆಲ್ಲೆಡೆ ಪಸರಿಸಿ
ಕಾಡುಗಳ ಮಿಗಿಸಿ
ಮುಗಿಲಿಗೇರಿಸಿ ಮಿಗಿಲೆನಿಸಿ

2

ಮನೆ ಮುಂದೆ ಒಂದೆರಡು
ಮರ ಬೆಳೆಸಿರಿನ್ನು
ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಕೊಡುವುದದು
ಹತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s