ವಿಶ್ವಾಸದ ವರುಷ

ವಿಪ್ಲವಗಳ ಅಲೆಯ ಮೇಲೆ
ಸಮರ ನೌಕೆ ತೆರದಿ
ಶಾರ್ವರಿಯ ಕಳಚಿ
ಪ್ಲವ ವರ್ಷ ಬರಲಿ ತೇಲಿ

ಹಳತ ಕಳಚಿ ಹೊಸತಿಗೆ
ವಿಲಾಪದಿಂ ಸುಲಾಪಕೆ
ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡೆ ಜನಕೆ
ಪ್ಲವ ವಾಗಲಿ ಭೂಮಿಕೆ

(Pic courtesy: Unsplash)

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s