ಹೂ ನಗೆ

ಮರಮರಗಳ ಶಿರಗಳಲ್ಲಿ
ವರ್ಣ ಒಡೆವ ಬಯಕೆ
ಋತು ಬದಲಿಸಿ ಬರುವಲ್ಲಿ
ಹೊಸತಾಗುವ ಆಸೆ

ಚಿಗುರಿದ ಎಲೆ ನಡುವಿಗೆ
ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಇಣುಕಿವೆ 
ಅರಳುವ ಸಂಭ್ರಮಕೆ
ಕದಪುಗಳಲಿದೆ ನಾಚಿಕೆ

ಆಕಾಶದ ನೀಲ ನೋಡಿ
ಸುಮಗಳು ಕೈ ಚಾಚಿರೆ
ಗಾಳಿ ತೂರೆ ನೆಲಸೋಕಿ
ಧರೆಗುಡಿಸಿವೆ ಸೀರೆ

ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಅರುಣ ವರ್ಣ
ಬಿರಿದು ಪುಷ್ಪ ಕಾಶಿ
ತೆರೆದಂತಿದೆ ತನ್ನ ಕಣ್ಣ
ನಗುತಲಿದೆ ಪ್ರಕೃತಿ

ಮರಗಳೆಲ್ಲವು ಆಡುತ್ತಿವೆ
ಓಕುಳಿಯಲಿ ಹೋಳಿ
ಎರಚುತ್ತಲಿದೆ ಸುತ್ತಲಿಗೆ
ಕೆಂಪು ಪಕಳೆ ಧೂಳಿ

ಬದಲಾಗುವ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲು 
ವಿಕಸನದ ಗುರಿ ಇರುವುದು
ಬಾಡಿ ಒಣಗು ಅರಿವಿನಲ್ಲು
ಹೂಗಳು ನಗೆ ತೊರೆಯದು!

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s