ಕವನ ದಿನ

ಭಾನುವಾರವೆಂದು
ಕವನ
ಬಾರದಿರುವಳೆ!
ಬಿಡುವಾಗುವೆನೆಂದು
ಕವಿತೆ
ಹೊಸತು ಹೊಳೆಯಳೆ!
ಲಾಸ್ಯ ಮೆರೆದು
ಲಹರಿಯಾಗಿ
ಕಾವ್ಯ ಎನಿಸಳೆ!
ದಿನಪನೊಡನೆ ಬಂದು
ಕಿರು ಬೆಳಕ ಬೀರಳೆ!
ಕವಿಯ ಚಿತ್ತ
ಅರಳಿಸುತ್ತ
ಅನುಭಾವವಾಗಳೆ!

(Pic courtesy: Unsplash)

4 thoughts on “ಕವನ ದಿನ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s