ತಾಪದ ದಿನಗಳು

ನೀರ ನೀಡಿ

ಬರಲಿದೆ ಬೇಸಗೆ
ಅತಿ ಬೇಗೆಗೆ
ದಾಹ ದ್ವಿಗುಣಿಸಲಿದೆ
ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲಕೆ
ನೀರ ತುಂಬಿಸಿ ಬೋಗುಣಿಗಳಿಗೆ
ಇಡಲಾರಿರಾ ಮನೆಯ ತಾರಸಿಗೆ?

ನೀರಡಿಕೆ ನೀಗಿಸುವವರು

ಕೊಳ ಕೆರೆಗಳ ಬತ್ತಿಸಿ
ಕಟ್ಟಡಗಳನೇರಿಸಿ
ಒಳಗೆ ಒಲೆ ಉರಿಸಿ
ಏರಿ ತಾರಸಿ
ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿಗಳನೋಡಿಸಿ
ಸ್ವಚ್ಛವಾದೆವೆಂಬ ಹುಸಿ
ಯ ನಡುವೆ
ಸಣ್ಣ ಮಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ
ದಾಹ ತೀರಲಿ
ಎಂದಿಟ್ಟ ಜಲದಲ್ಲಿ
ಕಾಣುವರು ನವ ಭಗೀರಥರು
ಹಾರುಹಕ್ಕಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ
ಜೀವ ಹಕ್ಕು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಕರು

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s