ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ರಾಮ

ಗಾಂಧೀ ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನು
ಹಾಸಿ ಹೊದ್ದು ಉಸಿರಾಡಿದ್ದು
ರಾಮ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡಿದ್ದು
ರಾಮ ನಾಮಧೇಯನೊಬ್ಬ
ಗಾಂಧಿಯ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ದು
ಎದೆಗೆ ಹಿಂಸೆ
ಯ ಗುಂಡು ಸುರಿಸಿದ್ದು
ಕೊನೆ ಉಸಿರಲ್ಲೂ
ಗಾಂಧಿ ಉಸುರಿದ್ದೂ ರಾಮ
ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಲಿದಾಡಿಸಿದ್ದೂ
ಅಜರಾಮರ ರಾಮ!
ಬಿಡದ ನಂಟು
ಹರಿಯದ ಗಂಟು

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s