ದೇವತಾ ಮನುಷ್ಯ

ತಳುಕಿನ ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯ
ತಳುಕಾದವರು
ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ
ಸರಳತೆಗೆ ಸಹೃದಯಕ್ಕೆ
ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಸುಸಾಂಗತ್ಯಕ್ಕೆ
ಸಹಿಷ್ಣುತೆಗೆ

ತಳುಕಿನ ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯ
ತುಂಬಿದ ತುಳುಕದ
ಕೊಡದಂತೆ
ಬಳಿಬಂದವರ ತೃಷೆಗಾದವರು
ಬೆಳಕಾದವರು
ಬೆಳೆವ ಬರಹಗಾರರಿಗೆ
ಬದುಕಿದವರು
ಬದುಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ
ತೋರುವುದಕ್ಕೆ

ತಳುಕಿನ ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯ
ತಳುಕಾದರು
ಕನ್ನಡ ನವೋದಯಕ್ಕೆ

ತುರುವಾದರು ಸೃಜನತೆಗೆ
ಗುರುವಾದರು
ಅರಿವನು ಅರಸಿದವರಿಗೆ

ಅವರು ತೋರಿದಾದರ್ಶ
ನಮಗಮೃತ ಮಥಿಸಿ ಇತ್ತಂತೆ
ತಲೆಮಾರಿಗೂ ಉಳಿವ
ದೇವತಾ ಮನುಷ್ಯ ಅವರು
ಈ ನೆಲದ ದೇದೀಪ್ಯ ದೀಪದಂತೆ

(ಟಿ.ಎಸ್.ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯ ಜನಿಸಿದ್ದು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ)

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s