ಶಿಕ್ಷಕನೆಂಬ ಕೃಷಿಕ

ಎಳೆ ಕರಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಕರೆಯಲಿ
ಅಕ್ಷರ ಬರೆಸುವ ಹಂಬಲಿಗರೆ

ಬೆಳೆಯುವ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಓದಿನ
ಓಂಕಾರ ನುಡಿಸುವ ಹಿರಿಮೆಗರೆ

ಕಾಣದ ತೋರದ ಸೋಜಿಗಗಳಿಗೆ
ಬೆಳಕನು ಚೆಲ್ಲುವ ಬಾಂಧವರೆ

ಕತ್ತಲ ಮಾರ್ಗದ ಇಕ್ಕೆಲವೂ
ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುವ ತತ್ಪರರೆ

ಮಾನವೀಯತೆ ಮೌಲ್ಯದ ನಡೆ
ಹೃದಯಕ್ಕರುಹುವ ಸುಧಾರಕರೆ

ಸಕಲ ವೃತ್ತಿಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಗೊಳಿಸಿ
ಪಾಲನೆಮಾಡುವ ರಕ್ಷಕರೆ

ದುರ್ಗಮ ಆರೋಹಣ ನಡಿಗೆಗೆ
ಮೆಟ್ಟಿಲ ಕಟ್ಟುವ ಮಾಸ್ತರರೆ

ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕ ಉಜ್ವಲಗೊಳಿಸುವ
ಶಿಷ್ಯಕೋಟಿಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರೆ

ಬೌದ್ಧಿಕ ಬೀಜವ ಅನವರತ ಬಿತ್ತುವ
ದೇಶ ಬೆಳೆಸುವ ಕೃಷಿಕರೆ

ನೆನೆವೆವು ನಿಮ್ಮನು ಅನುದಿನ
ನಮಿಸುವೆವಿಂದೀ ಸುದಿನ

(ವಿಕ್ರಮ ವಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ದಿ.೬.೯.೨೦೨೦)

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s