ಮಗು ಮಲಗದು

ಮಗು ಮಲಗದೇ…
ಮನಸು ಬಯಸಿದೆ
ಹಾಡಲೇ ಜೋಗುಳ

ಮನಸನಾವರಿಸಿ
ಮನೆತುಂಬ ನಗೆಹರಿಸಿ
ಮಮತೆಯಲಿ ಮಿಂದು
ಮಿದುವನ್ನ ಉಂಡು
ದಣಿದ ಕಂಗಳ ಮಗು ಮಲಗದೇ
ಮನಸು ಬಯಸಿದೆ
ಹಾಡಲೇ ಜೋಗುಳ

ತಾರೆ ಉದಯಿಸಿ
ಆಗಸದಲಿ ಚಂದ್ರನಾವರಿಸಿ
ಶೀತಲದ ಮರುತ
ಜೋಲಿ ತಾಕುವ ಮೊದಲೆ
ನಗುಮುಗಿಸದ ಮಗು ಮಲಗದೇ
ಮನಸು ಬಯಸಿದೆ
ಹಾಡಲೇ ಜೋಗುಳ

ಸಂಕೋಲೆ ಮರೆಸಿ
ಜೀವ ಪಾಲಿಸುವ ಸುಖ
ದಿನವೆಲ್ಲ ಸುರಿಸಿ ಆಕಳಿಸಿ
ಬೆಳಗಿಗೆ ಹೊರಳಿ ಹೊಸತ
ಅರಳಿಸಬೇಕಿದೆ, ಮಗು ಮಲಗದೇ
ಮನಸು ಬಯಸಿದೆ
ಹಾಡಲೇ ಜೋಗುಳ

ಹವಳ ಹೊಳೆವಂತೆ
ಮುಂಜಾನೆ ನಗೆ ಬಿರಿಸಬೇಕಿದೆ
ಹೊಯಿಗೆ ದಾರಿಗೆ ಸಿಹಿ
ತೊರೆ ಹರಿಸಬೇಕಿದೆ
ನಾಳೆ ಒಪ್ಪದ ಮಗು ಮಲಗದೇ
ಮನಸು ಬಯಸಿದೆ
ಹಾಡಲೇ ಜೋಗುಳ

  • ಅನಂತ ರಮೇಶ್

(Pic : Unsplash & Google)

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s