ಸಾಬೂನು ಕೈ

soap

ಸಾಬೂನು  ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಕರಗಿ
ಮಾಡಿದೆ ಮಹಾ ಯುದ್ಧ
ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ಸು ಜಾರಿ…ಜಾರಿ
ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಿರಾಯುಧ !
ವೈರಾಣುವಿಗೆ ಬಂತು ಭಾರೀ ಭಯ
ಚಿಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಬೂನಿನದೇ ಸದಾ

2 thoughts on “ಸಾಬೂನು ಕೈ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s