ಆರಾಮವಾ ಕುಶಲವಾ!

ram

ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ನೆನೆಯಿರಿ
ಪಾನಕ ಕೋಸಂಬರಿ ಸವಿಯಿರಿ
ಇರಿ ಮನೆಯೊಳಗೇ; ಹಾಡಿರಿ
ಬೇಸರೆವೆನಿಸೆ ಓದಿರಿ ಬರೆಯಿರಿ
ಅದು ʼಏಸುʼ ಆʼರಾಮʼ ʼಅಲ್ಲʼವಾ
ದೂರದೆ ನಮಿಸಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ʼಕುಶಲವಾʼ !

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s