ಬೇಕಾಗಿದೆ…

photo-1502444330042-d1a1ddf9bb5b

ನಮಗೀಗ ಬೇಕಾಗಿದೆ
ಒಬ್ಬ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೀಷಿಯನ್‌
ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಭೇಟಿಸಿ
ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು…

ಬೇಕಾಗಿದೆ…ಒಬ್ಬ ಆಪ್ಟೀಷಿಯನ್‌
ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಧೋರಣೆಯ
ದೃಷ್ಟಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು…

ಬೇಕಾಗಿದೆ…ಒಬ್ಬ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌
ನೆರೆಹೊರೆಗಳ ಅಂತರಕ್ಕೆ
ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು…

ಬೇಕಾಗಿದೆ…ಒಬ್ಬ ಪ್ಲಂಬರ್‌
ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿದ ನಿರ್ಬಂಧಿತ
ಮನಸಡಿಲಿಸಿ ಸಲೀಸು ಹರಿಯಗೊಡಲು…

ಬೇಕಾಗಿದೆ…ಒಬ್ಬ ಚಿತ್ರಕಾರ
ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮುಖಗಳಲ್ಲೂ
ಮಂದಹಾಸದ ಗೆರೆಯೆಳೆಯಲು…

ಬೇಕಾಗಿದೆ…ಒಬ್ಬ ತೋಟಗಾರ
ಸುವಿಚಾರ ಹೂಗಳ
ನಮ್ಮೆದೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು…

ಬೇಕಾಗಿದೆ
ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ
ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಅನುಭೂತಿ
ಮರುಹುಡುಕಿಕೊಡಲು…

ಬೇಕಾಗಿದೆ…ಒಬ್ಬ ಭಾಷಾ ಮಾಸ್ತರ
ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂವಹನ
ಕಲೆ ಕಲಿಸಲು…

ಬೇಕಾಗಿದೆ…ಒಬ್ಬ ಗಣಿತಜ್ಞ ಕೂಡಾ
ಪರಸ್ಪರ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಎದೆಮಿಡಿತದ ಹದ
ಎಣಿಕೆಮಾಡಲು…

(ಕು.ಯಹಂಕ ನಾಯಕ್‌ ಅವರ ಆಂಗ್ಲ ಸಂದೇಶವೊಂದರ ಭಾವಾನುವಾದ)

(Pic courtesy:Pexel)

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s