ಲಯದ ಬಜೆಟ್ಟು

Vishwavani-BNG-BNG-06032020-01

ವಿಶ್ವವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸುದ್ದಿಗಾರ
ಕವಿಯೂ ಕೂಡಾ
ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸುದ್ದಿಯೊಳಗೆ
ತುಂಬಿರವ ಹನಿಗವನ ಹಾಡ
ಆಯವ್ಯಯಕ್ಕಿಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆ ಲಯ
ಓದುಗನಿಗಿರದು ಬಜೆಟ್ಟು ಭಯ

(Courtesy:ViShwavani News Paper)

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s