ಹಿಮಸೇತುಪರಿ

shiv

ಶಿವ ಕರುಣೆ
ಇತ್ತ ಭರತ ಭೂಮಿ
ಹರ ಸೈರಣೆ
ಹಿಮ ನಮ್ಮ ದನಿ!

ಶಿವ ತೋರಿದ್ದ
ಹರ ಸಾರಿದ್ದ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಢಮರು
ತ್ರಿಶೂಲ; ತಾಂಡವ
ಅಪಮಾನಕ್ಕೆ ರೌದ್ರ
ಶತ್ರು ದಮನವೆ ಗುರಿ
ನಂತರವೇ ಶಾಂತಿ

ಅರಿಯನರಿವುದಿದೆ
ರಕ್ಕಸನ ಸಾವಿರ ರೂಪ
ಅನಾವರಿಣಿಸಿ
ತರಿದೊಗೆವುದಿದೆ!

ಅಳಿಯದು ಶಿವ ಮಂತ್ರ
ಉಳಿಯಲಿ ಹಿಮಸೇತುಪರಿ

(Pic : Google)

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s