ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ

learning

ಆಶ್ರಮದ ಶಿಷ್ಯಗಣ
ವೇದಾಭ್ಯಾಸ
ನಿತ್ಯ ಶಾಂತಿ
ಮಂತ್ರ ಪಠಣ

ಕೊನೆಗೆ ಗುರು ಆರಿಸಿದ
ಶಿಷ್ಯನೊಬ್ಬನ
ಉಳಿದೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ
“ಇವನುಚ್ಛರಿಸುವ
ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ
ಕರ್ಣಾನಂದ
ಇವನೆ ಸರಿ ದೂತ
ಹೋಗಲಿವ ಅಮೆರಿಕ
ಹೊಂದಲಿ ಡಾಲರ್‌ ಸುಖ”

ಶಿಷ್ಯರೊಳಗೆ ತಳಮಳ
ಅಸಹನೆ ಗಲಾಟೆ ಕ್ರೋಧ
ಮೀರಿ ಮಿತಿ ಗುರು ಹೈರಾಣ

ಇದೀಗ ಶಿಷ್ಯಗಣಕ್ಕೆ ಪುನರಪಿ
ನ ಕ್ರೋಧ
ನ ಮಾತ್ಸರ್ಯ
ನ ಲೋಭ
ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಉಪದೇಶ
ಇದರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಹೇಗೆ?
ಬಿಡದ ಚಿಂತೆ ಗುರುವಿಗೆ!

(Pic courtesy:Internet)

 

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s