ತೆರೆ ಬಾಗಿಲ

pixabay5

ಬಾಗಿಲ ಬಡಿದಾ ಸದ್ದು
ಹೊರಗಡೆ ಕಾಯುತಲಿರುವರು
ಸ್ನೇಹ, ಸಂತಸ, ಸಹನೆ,
ಶಾಂತಿ, ಸರಳ, ಮಮತೆ
ಮನೆಯೊಳಗೀಗಾಲೆ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ
ದ್ವೇಶ-ಈರ್ಷೆ
ಜಾಗವೆ ಇಲ್ಲ ಒಳ ಬರುವವರಿಗೆ!

ದ್ವೇಶ-ಈರ್ಷೆ ಈ ಇಬ್ಬರಾ
ಹೊರದಬ್ಬಿದರೆ
ಬಾಗಿಲ ಬಡಿದವರಷ್ಟೂ
ಬಂದೇ ಬರುವರು ಒಳಗೆ
ನಿಂದೇ ನಿಲುವರು ಬೆಳಗೆ

(Pic courtesy:Pixabay)

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s