ಕನ್ನಡ ಓದುವ ಮಕ್ಕಳು

k

ನವೆಂಬರ್‌ 2019
“ಕನ್ನಡ” ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ…
ಅಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್‌ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಲು ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದರ ಉತ್ತರಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತರ “ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್”‌
ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಪದ ತಿಳಿಯದು ಆ ಕನ್ನಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ.
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ “ದೂರದರ್ಶಕ”. ಅದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಪದ ತಿಳಿಯದಲ್ಲ!
ವೀಕ್ಷಕ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವನು “ಬೈನಾಕ್ಯಲರ್”‌ ಅಂದ. ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ.
(ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು)
ಖೇದವೇನೆಂದರೆ-ತಿಳಿದವರಿಂದಲೇ ಇಂಥಹ ತಪ್ಪು ಕನ್ನಡಮಕ್ಕಳಿಗಾಗುತ್ತಿರುವುದರ ಬಗೆಗೆ.

ತೇಜಸ್ ಕೊನೆಗೂ ೬‌,೪೦,೦೦೦ ಹಣ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ!
ಶಾಲೆಯ ಬಳಿ ಮರ ಬೆಳೆಸುವ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ,
ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಕೊಳ್ಳುವ, ಭೂಮಿ ಉಳುವ, ರೈತನಾಗುವ ಸುಂದರ ಕನಸು ಹೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
(ಖುಷಿಯಾಯಿತು.)

 

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s