ಕನ್ನಡವೆಲ್ಲಿ?

flag

ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಂಡೋದಿರಿ
ಕಿವಿನುಡಿದರು ಹನಿಗವಿ ಡುಂಡಿ
ಪುಸ್ತಕವಿರಲಿ ಕನ್ನಡವೆಲ್ಲಿ ಕಂಡಿರಿ
ಸವಾಲೆಸೆದರು ಬೆಂಗ್ಳೂರ್‌ ಮಂದಿ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s