ಓಗೊಡು

 

photo-1562172530-062aa8560b26

ಅದು ಭಕ್ತರ ಬೀಡು 
ಮೈಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಡು
ಪರಿಪರಿಯ ರಾಗದಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ…

ಸಭೆ ಮುಗಿಯಿತು
ಒಂದು ಮಗು ಕಾಣದು
ಮೈಕಿನಲ್ಲಿ ಕರೆದರು
ಎಲ್ಲಿರುವೆ ಕಂದ ಬಾರೋ
ಓಡಿ ಬಂತು ಮಗು ನಗುತ
ಕರೆಗೆ ಕರಗುತ ಓಗೊಡುತ

(Pic:Unsplash)

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s