ವ್ರಣಮಾಗಿತು

Parliament

ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆ
ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಎರಡೂ ಕಡೆ
ಅಮಿತಶಾ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟದ್ದು
ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮದ್ದು
ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ವಿಧಿ 370 ರದ್ದು
ಫಲ: ದೇಶದ ವ್ರಣ ಮಾಗಿದ್ದು

(Pic:Internet)

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s