ಮುಕುಟ

Kashmir

ಭಾರತದ ಮುಕುಟ ಕಾಶ್ಮೀರ
ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಈಗ ಫಳಫಳ
ಅಂಟಿದ್ದ ʼವಿಧಿಗಳʼ ಮಸಿಯ
ತೊಳೆವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿಸಿದ್ದು
ಮೋದಿ-ಶಾರ ಅಮಿತ ಛಲ

ಸ್ವಾರ್ಥಿಮಂದಿಗಳ ದೂರಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ
ನಿಜ ಪ್ರಜೆಗಳ ಕೈಗೀಗ ಕಿರೀಟ
ಆಗಸ್ಟ್ ಐದು ಇತಿಹಾಸದ ಹರ್ಷ
ಎರಡುಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಭತ್ತು
ಮರೆಯಲಾಗದ ವರ್ಷ

2 thoughts on “ಮುಕುಟ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s