ಕೆ.ಟಿ.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಮೇಷ್ಟ್ರು

 

ktt pic

ಕಗ್ಗಂಟು ಪಾಠಗಳ ಎಳೆಎಳೆಯ ಬಿಡಿಸಿ
ಮನಸಿಗಡರಿಸುವ ಸೊಬಗು
ಎಳೆಗರುವ ಸಂತಯಿಸುವಂತೆ
ನಿಮ್ಮ ಬೋಧನೆಯ ತಂಪಾದ ಹರಿವು

ತುಂಟಾಟಗಳ ವಯಸಿಗರಂದು
ನಮ್ಮನೋಡಿನಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾದೆವು
ಅಗಾಧ ವಿಷಯಗಳ ಇನಿತಿನಿತೆ ತಿನಿಸಿ
ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿಸುವ ಬಯಕೆ ಹೊತ್ತ ನೀವು

ಬಲಿತೆವೇನು ಈ ಆಮಿಷದ ಜಗದಲ್ಲಿ!
ಕಲಿತೇವೇನು ನಿಮ್ಮ ಸುಸ್ವರದ ಪಠಣ?
ಏನಿಲ್ಲದಿರೆ ಸರಿಯೇ, ಇರಿ ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ತೆವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಸಿರಿನಿತು ಚೇತನ

ತೊಂಭತ್ನಾಲ್ಕು ವಸಂತ ಮುಗಿಸಿ
ತ್ಯಜಿಸಿದಿರಿ ಭವ; ಹಾರಿದಿರಿ ಗುರಿಯೆಡೆಗೆ
ಎಂದಿನಂತೆಯೆ ಅದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ!
ಈಗ ಸಂವಹನ ನಿಂತು ತಿಳಿಸುವವರಿಲ್ಲ!

ನಮ್ಮ ನಡಿಗೆಯ ಭಾರ ಎಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮದೇ
ನಡೆನುಡಿ ಸವಿಯಾದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆ
ನಮನವೆಂದಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ಣತೆಗೆ
ಶರಣೆಂದೆ ತೈಲವೆರೆದು ತಮವ ದೂಡಿದವಗೆ

ನಿಮ್ಮ ನೆನೆಯದ ದಿನವಿದೆಯೆ ನನಗೆ ?!
ಅರಿವಿನ ಮೊಳಕೆಗೆ ನೀರೆರೆದವರು ನೀವೇ
ಗುರುವೆ…

2 thoughts on “ಕೆ.ಟಿ.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಮೇಷ್ಟ್ರು

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s