ಒತ್ತಿ ಕರೆಯದಿರಿ

Sha

ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ
ಇದೋ ಪುಟ್ಟ ಸಲಹೆ:
“ಮಿತವಾಗಿ ಕರೆಯಕೊಡಿ
ಶಾಸಕರ ಒತ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಸೆಳೆಯದಿರಿ
ಒತ್ತು ʼಅಮಿತʼವಾಗಿ ಮತ್ತೆ
ಅವರು ʼಶಾ-ಸಖʼರಾದಾರು ಜಾರಿ !”

 

(Pic from Google)

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s