ಹೊಸದೊರೆಗಳು ಬಂದರೆ?

l

ash

ನಿಂಬೆ ಗಜನಿಂಬೆಗಳು
ಹೋಗಲಿದ್ದಾವೆಯೆ!
ಜನತೆ ಹೊಸದನ್ನು
ನೋಡಲಿದ್ದಾರೆಯೆ?

ಕುಂಬಳ ಬೂದುಗುಂಬಳು
ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ!
ಮೌಢ್ಯ ಬಿಡದ ನಾಯಕರ
ಮಂದಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದೆ!

(Pic: Google)

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s