ಮೈತ್ರಿಗೆ ಬರೆ

614-01486587

ಸಿಟ್ಟಿನ ಶಾಸಕರು ಕೊಟ್ಟರು ರಾಜೀನಾಮೆ
ಹೊರಟೇಬಿಟ್ಟರು ದೂರ ಮುಂಬಯಿಗೆ
ಹೊರಟವು ಸೂಟ್ಕೇಸು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ
ʼಒಳಗೇನಿದೆ ಶಾಸಕರೆ!?ʼ ಕೇಳಿದರೆ
ʼಉಳಕೊಳ್ಳೆ ಇಟ್ಟೆವೊಳಗೆ ಬರೇ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ
ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿಟ್ಟೆವಿಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿಗೆ ಮರೆಯದಂಥ ಬರೆ!ʼ

(Pic:Google)

2 thoughts on “ಮೈತ್ರಿಗೆ ಬರೆ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s