ಯಾರ ಚಲನೆ?

sun

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೇ ಸವಾಲು!
ಭೂಮಿ ಚಲಿಸುವುದಾ ಇಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನಾ?
ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊನ್ನೆಯ ದಿನ
ಕಾವಿಧಾರಿಯೊಬ್ಬರ ಅಪ್ಪಣೆಗೆ
ಸೂರ್ಯ ತಡಮಾಡಿ ಬಂದು
ಬಿಡದಿಗೆ ಮುಖ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಮರೆಯಲಿ ನಾ!

(Pic:Clipart)

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s