ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ

images

ಮೊದಲ ಮಳೆ ಹನಿಗೇ
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನೆನೆದು
ಹೆದರಿದರು ಕೊಡಗಿನವರು…

ತುಂತುರಿನ ಸುಳಿವಿಲ್ಲದೆ
ಈ ವರ್ಷವೂ  ನಡುಗಿಸಿದೆ
ಮಳೆ ಕೊಡಗಿನವರ ಎದೆ

kodagu

(Pics from Google)

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s