ವ್ಯತ್ಯಾಸ

political-clipart

ಜನರೊಡನೆ ಬೆರೆತು ಸುಖದು:ಖ ಅರಿತು
ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದನಾದರೆ ಅವನು
ಜನರ ಕಣ್ಮಣಿ ಸೇವೆ ಅವನ ಗುರಿ
ಕರೆಯಿರವನ ʼರಾಜಕಾರಣಿʼ

ಮುಖವಾಡ ಹೊತ್ತು ಮತ ಪಡೆದು
ಬೊಕ್ಕಸಕೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದು
ತಾನು ಕೊಡುಗೈಯ ದಾನಿಯೆಂದು ಮೆರೆದರೆ
ಅವನು ಮಹಾ ʼಪುಢಾರಿʼ ; ಸಮಾಜ ಕುಠಾರಿ
ಮಂದಿ ಮುಗಿಸಬೇಕವನ ಅಧಿಕಾರ ಸವಾರಿ

ಮರುಗುವ ಜನ ಮರುಳರಲ್ಲ
ಉಪ್ಪು ತಿಂದವರಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಸಿರೆಲ್ಲ!

(Pic courtesy: Google)

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s