ಯಾರು ಹಿತವರು?

between-1815722_960_720

ಯಾರು ಹಿತವರು ಈ ಮೂವರೊಳಗೆ
ʼಬಿʼ ಯೊ, ʼಸಿʼ ಯೊ ʼಜೆʼ ಯೋ?
ಮೂವರೂ ಇರಲೆಂದರು ಜನರು
ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇಗೋ ಮತವೆಂದರು, ಅಯ್ಯೋ!

ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹಿಡಿದರು ಗದ್ದುಗೆ ಸಿ-ಜೆ
ಕಿಚಡಿ ಮುಂದಿಟ್ಟು ತಿನ್ನಿರೆಂಬ ಸಜೆ
ಜಗಿಯಬೇಕಿದೆ ಜನರೀಗ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು
ಒಲ್ಲೆನೆಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ನಾಲಿಗೆ ಉರಿವ ಕಣ್ಣು

(Pic courtesy: Pixabay)

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s