ದಾನಿಗಳು

Vijayavani_Bengaluru_1561720176

ಹಾಗೂಹೀಗೂ ಹಿಡಿದರು
ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರ ಗದ್ದುಗೆ
ಹರಿಬಿಟ್ಟರು ನಂತರ
ಅಸಹನೆ ಹರಿತದ ನಾಲಿಗೆ

ಕೊಟ್ಟರಂತೆ ಬೊಕ್ಕಸದಿಂದ
ಜನಕೆ ದಾನ ಕರುಣೆಯಿಂದ!
ಇದನು ನೆನೆಯದ ಮೂಢ(!) ಜನ
ಮೆಚ್ಚಿದರಂತೆ ಹೊಸ ನಾಯಕನ!

ಕೋಪ ಅಸಹನೆ ಬದಿಗಿಟ್ಟು
ತಿರುಗಿ ಬೇಡುವರು ಮತಭಿಕ್ಷೆ
ಕೊಡದೆ ಹೋದಿರೊ ಮತ ಮತ್ತೆ
ʼದ್ರೋಹಿಪ್ರಜೆʼ ಪಟ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ
ಸಿದ್ಧವಿರುವುದು ಬಗೆ ಬಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ!

(Pic from Vijayavani dt 28.6.2019)

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s