ವಿಶ್ವಾಸ

seeding

ಈ ಬಾರಿ
ಮುಂಗಾರು ತಡವಾಗಿ
ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿದೆ ಬಾಕಿ
ಎರಚೆ ನವಣೆ ಸಜ್ಜೆ ರಾಗಿ

ಬರ ಬರುವ ಸೂಚನೆ
ಎಲ್ಲರೆದೆಯಲೆಬ್ಬಿಸಿದೆ
ಭಾರೀ ಹುಯಿಲು…
ಪ್ರಕೃತಿ ಸಲಹುವಳವಳು
ಈ ಬಾರಿಯೂ  ತಪ್ಪಿಸಳು
ರೈತಮಾಡುವ ಕುಯಿಲು

(Pic from Google)

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s