ಮಾತು ಬಿಟ್ಟೆವು

 

chris-barbalis-349279-unsplash

(ಗಜಲ್)

ಅಕಾರಣ ಇಬ್ಬರೂ ಮಾತುಬಿಟ್ಟೆವೆಷ್ಟೋ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲ
ಕೋಪ ಆವಾಹಿಸಿ ಹೂಡಿದ ಮೌನವೆಷ್ಟೋ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲ

ಅಕ್ಕರೆಯ ಮಾತುಗಳನೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮಗೆ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ
ಬಿಕ್ಕಿದೆವೇಕೋ ನಮ್ಮೊಳಗೆ, ಗುಟ್ಟುಗಳೆಷ್ಟೋ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲ

ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಮೆರೆದರೂ ಗೋಣು ತಿರುಗಿಸಿ
ದೃಷ್ಟಿ ಚೆಲ್ಲಿದೆವು ಗಾವುದ, ಆ ದೂರವೆಷ್ಟೋ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲ

ಗೋಡೆ ಪೇರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ನಿಷ್ಣಾತರು
ಕೆಡವದಂತಿರಿಸುವ ಅಸೂಯೆ ಮಂದಿಯೆಷ್ಟೋ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲ

ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಇಬ್ಬನಿಗೆ ಸರಸದಲಿ ತಬ್ಬಿಸಾಗಿದೆವು
ಒಂದಾಗಿಸುವ ಅಧರ ಅದುರಿದವೆಷ್ಟೋ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲ

ಪ್ರೇಮ ಪರಿಮಳಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಬರುವ ದುಂಬಿ ನಾ
ಪ್ರಕೃತಿ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ಸೊಗದ ಮಧುವೆಷ್ಟೋ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲ

ಸಿಹಿ ರುಚಿಗೆ ನಾಲಿಗೆಯ ಚಾಚಿ ಸುಖಿಸುವ ಘಳಿಗೆ
ಕಹಿ ಅಂಟಿಸುವ ವಿಧಿಗೆ ಆಟಗಳೆಷ್ಟೋ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲ

ಮಾತೊಂದು, ಕಿರಿದು ನಗೆಯೊಂದು, ಮೃದು ಸ್ಪರ್ಷ
ಮಂಜು ಕರಗುವ ಸಮಯ ಬಂದವೆಷ್ಟೋ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲ

 ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರುತ ಅಮೃತದ ನದಿ ಪಾತ್ರ
ಹರಿವು ’ಅನಂತ’,  ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಣವಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಸಲ್ಲ!

(Pic courtesy: unsplash)

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s