ಪ್ರೇಮಿಯೂ… ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೂ

img_4413

ಅವಳು ಆಗಮಿಸುವಾಗಲೆಲ್ಲ
ನನ್ನೊಳಗೆ ಉಸುರುತ್ತವೇಕೆ ಆಸೆ
ಕಂಡಾಗ ಇವಳ ನಡೆಯ ಹುರುಪು
ಹೃದಯದೊಳಗೇಕಿಷ್ಟು ಬಿಸುಪು

ಸ್ಪುರಿಸಿ ಅವಳಾಗಮನದ ಬೆಳಕು
ಒಳಗಿನಾಸೆ ದರ್ಶನವಾಗಬಹುದೆ!
ಯಾರವಳ ಮೆಚ್ಚು ತಿಳಿಯಬಹುದೆ
ಗಟ್ಟಿ ಗುಟ್ಟು ನಿಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದೆ?

ಸುಡುವಯಸ್ಸು ಜಾರಿದ ನಡು
ವಯಸ್ಸಿನ ಜಾಣೆ ಈ ಮಂದಸ್ಮಿತೆ
ತುಟಿ ಪದಗಳನರಳಿಸುವ ಪ್ರಸನ್ನೆ
ಪ್ರಚ್ಛನ್ನ ಪ್ರೇಮಸೋಂಕಿನ ವದನೆ !

ಪದ ಪದಗಳ ಪೋಣಿಸಿ ಪಲುಕಿ
ಮಾಲೆ ಮಾಡುವ ಚೆಲುವೆ ಚಾಲಾಕಿ
ಅವಳುಸುರುವಾಗಿನ ನುಡಿ ಲಾಲಿತ್ಯ
ರಾಗ ಮಾಲಿಕೆಯ ಸುಸ್ವರ ಸಾಹಿತ್ಯ!

ನಿವೇದಿಸಿ ನಿರಾಳನಾಗುವೆನೆಂದ ಕ್ಷಣ
ಅವಳೊಳಗೆ ಹೊಳೆವ ಹುಸಿ ಜಾಣತನ
ಸುರಿಸಿ ಸುಳ್ಳು ಹರಿಸಿ ಹುಚ್ಚಿನ ಹೊಳೆ
ತೋಯಿಸಿ ಮಿಂಚುವ ಸಂಚಿನ ಎಳೆ !

ಎನಿತೋ ವರ್ಷ ಕಾಯ್ದಿಟ್ಟ ಸಲ್ಲಾಪ
ಅದುಮಿಟ್ಟ ಆಸೆ ಗೂಡ ಪಂಜರದ ಹಕ್ಕಿ
ಹಾರಿಸುವಳೆಂಬ ಭ್ರಮೆನಿರಸನಿಸಿ
ಹೊದೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಗೂಢತೆಯ ಹೆಕ್ಕಿ

ಉತ್ಸುಕತೆಯಲ್ಲಿಅವಳ ಕಣ್ಣ ನೋಟ
ಅಷ್ಟೇ ಜಾಗರೂಕತೆಯ ಕಳ್ಳ ಆಟ
ಒಳಗಿನಾಸೆ ಉಳಿಸುವ ಕೆಂದುಟಿಯ
ತುದಿಯ ತುಂಟ ನಗುವಿನ ಪಾಠ!

ಸಮಯ ಜಾರುತ್ತ ಸಂಯಮದ ಕಟ್ಟೆ
ಒಡೆಯದಂತಿರಿಸುವ ಕವಾಯಿತು
ಈ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬತ್ತದ ಹೊಸತು
ಮತ್ತೂ ಒಸರುವ ಜೇನು ಮಾತು

ಕ್ಷಣ ನಿಮಿಷ ಘಂಟೆಗಳೆ ಸ್ತಬ್ಧಿಸಿರಿ
ದಿನಮಾನಗಳೆ ಉರುಳಿ ಹೋಗದಿರಿ
ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಇನಿತೂ ಎಡೆಗೊಡದಿರಿ
ಪರಿವೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲವ ಮಲಗಿಸಿರಿ!

ವರ್ತಮಾನವೆ ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲು
ನಲ್ಲೆ ಮೇಲಿನ ನೆರೆ ದಾಳಿ ಕೊಲ್ಲು
ಇಂತಿದ್ದ ಪಾತರಗಿತ್ತಿ ಅಂತೆಯೆ ಇರಲಿ
ಮುಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಹಾರುತ್ತಲಿರಲಿ

ಹರೆಯದ ಪೊರೆ ಕಳಚುತ್ತಿರುವವಳಿಗೆ
ಕನಸ ಕೊಬ್ಬಿಸುವ ನಲ್ಲ ನಾನಾಗುವರೆಗೆ
ಅವಳ ಮಾತಿನ ಪರಿಗೆ ಸೋತವನಿಗೆ
ಗರಿಬಿಚ್ಚುವವರೆಗು ಕಾದೇನು ಗೆಲ್ಲುವರೆಗೆ

ಅಯ್ಯಾ, ದಿನವೆ ಉರುಳಬೇಡ
ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಎಡೆಗೊಡಬೇಡ !

(http://surahonne.com/?p=13548  ಪ್ರಕಟಿತ)

 

Advertisements

4 thoughts on “ಪ್ರೇಮಿಯೂ… ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೂ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s