ಪ್ರಜ್ಞೆಯೆಂಬ ಶಾಪ

broken-heart

ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ ಎವೆಗಳಲ್ಲಿ
ಭಾರವೇತಕ್ಕೆಂದು ಚಿಂತಿಸಿದೆ

ಮ್ಲಾನ ಮುಖದಲ್ಲಿ
ಅಧೀರತೆಯ ಸುಳುಹು
ಕಾಣುವುದೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿದೆ

ಗಲಿಬಿಲಿಗಳ ನಿನ್ನ
ಹೆಜ್ಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಯತಪ್ಪುವುದು
ಏಕೆಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಂಡೆ

ನನ್ನ ಸಾಮೀಪ್ಯದ ಬಯಕೆ
ಬತ್ತಿಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಕುರುಹು
ನಿನ್ನ ತುಟಿಗಳ ಬಾಗುವಿಕೆಯಲ್ಲರಿತೆ

ಮೌನ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ
ಅಪಮೌಲ್ಯದ ನಿರ್ವಾಣ ಬೀಸಿ
ಒಡಲ ಸುಡುತ್ತಿರುವುದ
ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ

ಮುಗುದೆಯ ಮನಸ್ಸನ್ನರಿವ ಕಲೆ
ನನ್ನೊಳಗಿಟ್ಟವರಾರೆಂದು
ಕೊರಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ!

ಸಖಿ, ಅರಿವು ಎಚ್ಚರಿಸದಿದ್ದರೆ
ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಖವಿತ್ತು!
ಯಾಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ
ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ
ಯ ಶಾಪ ಬೇಡವೆಂದು!!

(ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ:ಅಂತರ್ಜಾಲ)

(ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ:Link: http://kannada.pratilipi.com/anantha-ramesh/pragne-emba-shapa)

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s