ಹನಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ -1

mk2

1

ಮುತ್ಸದ್ದಿ ಗಾಂಧಿಗೆ
ಅವನ ಕನ್ನಡಕವೆ
ದುರ್ಬೀನಾಗಿತ್ತು
ಅದು ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ಕಾಣುವ
ಸಾಧನವೂ ಆಗಿತ್ತು

 2

ತನ್ನ ಊರುಗೋಲನ್ನು
ಕೊಳಲ ಧ್ವನಿಯಾಗಿಸಿ
ಮೋಹನನಾಗಿದ್ದ
ಆಸೆಗೊಂಚಲ ಜನರು
ಸುತ್ತಲೂ ನೆರೆದರು

ಕೊಳಲ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲು
ಕಹಳೆ ಮೊಳಗು
ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡರು
ಮೇಧಾವಿ ಮ್ಲೇಚ್ಛರು !

mk6

3

ಉದ್ಧ ಮೂಗು
ಅಗಲ ಕಿವಿಗಳು
ಗ್ರಹಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು
ಆದರೂ ತಮ್ಮ ಗುಟ್ಟು
ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದವರು
ಅವನದೇ ನಿಕಟವರ್ತಿಗಳು !

 4

ದೊಡ್ಡ ಗಡಿಯಾರ
ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು
ದೇಶದ ಸಮಯಕ್ಕೊದಗಿದನಲ್ಲ?
ಸರಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕಾದ
’ಸಾಧಕ ’ರೂ ಇದ್ದರಲ್ಲ!?

(ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಅಂತರ್ಜಾಲ)

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s