ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಝರಿ

ganesh

ಎಚ್ಚರಿಸಿ
ಲಲ್ಲೆಗರೆಸಿ
ಮುದ್ದಿಸಿ
ಸ್ನಾನಿಸಿ ಶುದ್ಧಿಸಿ
ಅಲಂಕರಿಸಿ
ತನ್ನ ಕಣ್ತುಂಬಿಸಿ
ಕೊಳ್ಳುವ ನಿರಂತರ
ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಅರೆಘಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ
ಅವಳಿಗೆ
ಪೂರ್ಣವಿರಾಮ ಚಿನ್ಹೆ
ಇಟ್ಟಾಗ ಕಂದನ
ಗಲ್ಲದಡಿಗೆ !

ಹಾಲ ಬಿಸಿ ಆರಿಸಿ
ಕೇಸರಿಯ ನವಿರು
ದಳವಿಳಿಸಿ
ಸಿಹಿ ಕರಗಿಸಿ
ಕೆನೆ ಗಟ್ಟಿಸಿ
ಮತ್ತೆ ಪೂಸಿ
ಮಾಡಿ ನಗಿಸಿ
ತನ್ನ ಕುಡಿಗೆ
ಕುಡಿಸಿದರಷ್ಟೆ
ಅವಳಿಗೆ
ಆ ದಿನದ ಬೆಳಗು
ನಿರಾಳದಿನಕ್ಕೆ ಮೆರಗು !

ಕಂಗಳ ಅರಳಿಸಿ
ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ತೋರಿಸಿ
ಅವುಗಳ ಎಣಿಸಿ
ಕೂಡಿಸಿ ಗುಣಿಸಿದ
ಮೊತ್ತಕ್ಕೂ ಮೇಲಿನದು
ಅವಳು
ಕಂದನ ಕೈ ಹಿಡಿದು
ಸರಿ ದಾರಿ ಹಿಡಿಸಿದ್ದು

ಮುಗಿಯದ ಕಳಕಳಿ
ನಿರಂತರ ಹರಿವ
ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಝರಿ
ತನ್ನ ದೇಹ ಕರಗಿಸಿ
ಕಂದನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಸಿ
ತಾನು
ಅಣುವಾಗುವ ಪರಿ
ಅಪರಿಮಿತ ಅಚ್ಚರಿ

ನಿತ್ಯ ಕನಸಿ
ಕಟ್ಟಿದ ಬಂಧಗಳ
ಅಲೆಯುರುಳಿಸಿ
ಪ್ರೇಮ ಪರಿಮಳದ
ಸುಗಂಧ ಆಗರದ ಹಡಗ
ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸಿ
ಹರಸಿ ಹರಿಸುವ ಸಾಹಸಿ
ಅವಿನಾಶಿ
“ಅಮ್ಮ”
ಆಪ್ಯಾಯಿ
ಪ್ರತಿ ಮನೆ
ಮನದೊಳಗಿನ
ಅಮೃತ ಜೀವಿ

( ಗೌರಿ ಹಬ್ಬದ ನೆನಪಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿದ್ದಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು)

(ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಅಂತರ್ಜಾಲ)

Advertisements

2 thoughts on “ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಝರಿ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s