ಕಡೆದಿಟ್ಟ ದಿಟ್ಟರು

badami

ನಾಡು ನುಡಿ
ಕಡೆದಿಟ್ಟ ದಿಟ್ಟರು

 

 

 

ಶಾಂತರು ಅವಿಶ್ರಾಂತರು
ವಿನೀತರು ವಂದ್ಯರು
ಅಹಮಿಕೆ ದೂರವಿಟ್ಟವರು
ಸಹಮತದಿ ನಡೆವವರು
ಕರ್ನಾಟಕದ ದಿಟ್ಟರು
ಎಂದು ಬೆನ್ನುತಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೆವು

ಕೈ ಚಾಚಿದರೆ ಮೈದಡವಿ
ದುಡಿಸದೆಲೆ ಉಪಚರಿಸಿ
ಅಶನ ಅರಿವೆ ಅಂದಣವ
ನೀಡಿ ಅಂದಗಾಣುವವರು
ಕಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಶಪ್ರಾಯ ಕನ್ನಡಿಗರು
ಎಂದು ಬೀಗೆವು

ಜಗದ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ
ನನ್ನದೆನ್ನುವ ಹೃದ್ಯರು
ಸಹನೆಗಾನದ ಹಸನು ಮನಸಿನ
ಸಾಮರಸ್ಯದ ಹರಿಕಾರರು
ಕಂನಾಡ ಚೆನ್ನುಡಿಗರು
ಎಂದು ಡಂಗುರಿಸೆವು

ಕೊಡುಗೈಯ ಕರ್ಣರು
ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮ್ಮಾನಕ್ಕಾದ್ಯರು
ಆಢ್ಯ ಅಪ್ರತಿಮ ಅಜಾತರು
ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ನಿರಪೇಕ್ಷರು
ಕರುನಾಡ ಕಂಪಿನವರು
ಎಂದು ಸ್ವಘೋಷಕರಾಗೆವು

ರಸಾಸ್ವಾದಿ ಸಂಪನ್ನರು
ಕಲಾರಾಧಕ ಕುಲರು
ಕೆಚ್ಚಿಗೆ ಅನ್ವರ್ಥ ಅನುರೂಪರು
ಅಸೀಮ ವೀರರ ಬೀಡು
ಕುಶಾಗ್ರಮತಿಗಳ ಕಣಜ ಕರ್ಣಾಟ
ಎಂದು ಅಹಮಿಸೆವು

ಚಾರಿತ್ರರು ಚರಿತೆಯುಳ್ಳವರು
ಜೇನಿಗರು ಸಾಕ್ಷರರು
ಸುಮನಸ ಸೂಕ್ಷ್ಮರು
ನಾಡು ನುಡಿ ಕಡೆದಿಟ್ಟ
ಕರ್ಮಜರು ಕನ್ನಡಿಗರು
ಎಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವರ ನೆನೆದೇವು

– ಅನಂತ ರಮೇಶ್

Halebeed

(ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಅಂತರ್ಜಾಲ)

Advertisements

7 thoughts on “ಕಡೆದಿಟ್ಟ ದಿಟ್ಟರು

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s