ಅಪ್ಪಟ ಚಿನ್ನ

gold

ಯುರೇಕಾ ಯುರೇಕಾ 

ಅಂದ ಆರ್ಕಿಮಿಡಿಸ್

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ

ಪ್ರೇಮ ಅಳೆಯುವ ಸಾಧನ

ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ತೋರಬಹುದಿತ್ತು

ನಲ್ಲೆಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೇಮ

ಅಪ್ಪಟ ತೂಕದ ಚಿನ್ನ

2 thoughts on “ಅಪ್ಪಟ ಚಿನ್ನ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s