ಅದ್ಭುತ ಕಲಾಂ

apj2

ಕಲಾಂ ಅಸ್ತಂಗತರೆಂದು
ಭಾರನಾಗಿ ಬರೆಯಲು
ಪೆನ್ನು ತೆಗೆದರೆ
ಅಕ್ಷರಗಳು ಮೂಡಲಿಲ್ಲ
ಎಷ್ಟು ಝಾಡಿಸಿದರೂ
ಶಾಯಿ ಕಾಗದಕ್ಕಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ
ಗದ್ಗದಿತ ಪೆನ್ನು
ಗತ ನೆನಪು……….

ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗನಿಗೆ
ಬೈತಲೆ ಬಾಚಿ
ಕೋಟು ಪ್ಯಾಂಟು
ಟೈ ಕಟ್ಟಿ
ಪುಟಪುಟನೆ ನಡೆಸಿದ
ಸೊಬಗು
ಕಲಾಂ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ

ಮಕ್ಕಳ ಗುಂಪಿನ
ಕಲರವದಲ್ಲಿ ಕಲಾಂರನ್ನು
ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗೆಯುವುದು
ಹೇಗೆಂದರೆ:
ತುಂಬಾ ಚೂಟಿ
ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಹುಡುಗನೇ
ಕಲಾಂ

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s