ಕಲಾ ವಿವಿಧರು

anantharamesh paint

ಕವಿ ಕಿಚಾಯಿಸಿದ ಚಿತ್ರಿಕನಿಗೆ
’ ಬಿಳಿಯ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸಿನ ಮೇಲೆ
ಚೆಲ್ಲಿದಂತಿದೆ ಬಣ್ಣ
ತಲೆಗರ್ಥ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ ’
ಚಿತ್ರಿಕ ನಕ್ಕ ’ ಆ ನಿನ್ನ ಕವಿತೆಯಂತೆ ! ’

ಕವಿ ನಖಶಿಖಾಂತ ಕವಿತೆಯ ಅರ್ಥ
ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಹಾರುವ ಚಿಟ್ಟೆಯಂತೆ
ರೆಕ್ಕೆ ಪಟಪಟಿಸಿದ ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ
ಗಾಢಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ…

’ ನಿನ್ನ ಕವಿತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಳ !
ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ’
ಬಣ್ಣಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿಟ್ಟ ಎಳೆ ಎಳೆಯ
ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಚಿತ್ರಿಕ ತನ್ನ ಕಲೆಯ ಸೆಲೆಯ

ಕವಿ ತಲೆ ಕೊಡವಿ ವಿಸ್ಮಿತ !
’ ಬರೆಯಲೆ ಕವಿತೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ
ಅರ್ಥ ಬಿಡಿಸಿಡಲೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ? ’

ನಕ್ಕ ಚಿತ್ರಿಗ ’ ಬೇಡ ಕವಿ ಬೇಡ ಕವಿತೆ
ಪೂರ್ಣಾರ್ಥದ ಗೊಡವೆ ತೊರೆ
ಚಿತ್ರ ಅರ್ಥವಾಗದಂತಿರಿಸಿದರೆ
ಪ್ರತಿ ನೋಡುಗನೂ ಚಿಂತಕ
ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಾ
ಚಿಂತನೆಯ ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾನೆ
ಮೂರ್ತವಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ

ನಿನ್ನ ಕವಿತೆಯೂ ಹಾಗೆಯೆ
ಓದುವ ಮನಸ್ಸೊಂದೊಂದು ಕವಿಯೆ
ಅವನ ಪಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟರೆ
ಯೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಾನೆ
ಕವಿತೆಗೆ ಅರ್ಥ ಕಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ’

Advertisements

4 thoughts on “ಕಲಾ ವಿವಿಧರು

  1. ವಾವ್ ವಾವ್,,,, ಎಂಥಹ ಕವಿತೆ,,,, ಇಬ್ಬರು ಕಲಾಕಾರರ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ, ಕಲೆ ಗೆದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ,,,,, ಕಲೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ತಲಾದಿತೆ ಅನಂತಣ್ಣ,,,, ಬಲು ಮೋಹಕವಾಗಿದೆ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s