ಕರೆ ಕಳುಹಿ

School Day

ನಿಮಿಷಗಳು ಘಳಿಗೆಗಳು
ಉರುಳುರುಳಿ ಉರುಳಿ
ಮುದ್ದು ಮೊಗ್ಗುಗಳ ಚಂದಮನ
ದಂಗಳಗಳ ತರತರದ ತೆರದ
ರಂಗು ರಂಗಿನ ಮುಖದ
ಹಾವ ಭಾವಗಳ ನಟನೆ
ನಾಟ್ಯಗಳ ತಾಲೀಮು ಮುಗಿದು;
ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲವರಂತೆ ಬಲ್ಲಿದರೆ ತಾವಂತೆ
ತೋರುವಾತುರ ಕಾತರ
ಧಾವಂತ.. ಸರದಿ ಬಂತೆ ?
ಸಮಯ ಸರಿಯುತ್ತಿದೆ
ಕರೆ ಬರಲಿ ಖರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ

ಇವರ ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ
ಹೆಜ್ಜೆ ಒಜ್ಜೆಗಳಲ್ಲಿ
ಕುಣಿವ ಕುಸುಮತೆಯಲ್ಲಿ
ಉಸಿರು ಹುಟ್ಟಲಿದೆ
ಬೆಳಕು ಹರಿಯಲಿದೆ
ಹಸಿರು ಸಸಿಯಲಿದೆ
ಮನಸು ತಣಿಯಲಿದೆ

ಏಳಿ ಹಿರಿಯರೆ ಏಳಿ
ಕುಳಿತು ಕಾಯುವ ಕಿರಿಯರಿಗೆ
ಕರೆ ಕಳುಹಿ ಖರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ

School Day2

Advertisements

One thought on “ಕರೆ ಕಳುಹಿ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s