ಸಮುದ್ರ

 

s10

 1

ಕುಡಿಯಲಾಗದು ವಾರಿಧಿಯ ನೀರು
ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸೂರ್ಯ ಝಳಕ್ಕೆ
ಆಕಾಶರಾಯ ಸುರಿಸಿದ್ದು ಬೆವರು

s2

  2

ನೆಲ ನಾಲಿಗೆ ತೆರೆ ಗರಗಸವಾಗಿಸಿ
ಬಾಯಿ ತೆಗೆದುಗ್ಗುಳಿಸಿ
ಆವಾಹಿಸುವ ರಕ್ಕಸ ರೂಪಿ ಸಾಗರ
ಮರು ಘಳಿಗೆ ನಾಚಿ ಹಿಂದೋಡಿ
ತೀರದಲ್ಲಿ ಅಲೆದು ಆಡುವವರಲ್ಲಿ
ನಗುವಿನಲೆ ತೇಲಿಸುವ ಸರಸಗಾರ !

 

 

Advertisements

2 thoughts on “ಸಮುದ್ರ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s