ಆ – ಕೃತಿ

art1” ಏನು ಬರೆಯುತ್ತೀಯೊ ಮಹರಾಯ
ಪೈಜಾಮ ಜುಬ್ಬವಿಲ್ಲ ಜೋಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ
ಗಡ್ಡವಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣಗುಡ್ಡೆಗೆ ಕನ್ನಡಕವಿಲ್ಲ
ಕಾಲಿಗೆ ಹವಾಯಿ ಹವಾ ಬಿಟ್ಟ ಸೈಕಲಿಲ್ಲ
ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿನ್ನ ನೋಟವೇ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ”
ಕಟು ವಿಮರ್ಶೆ ನನ್ನ ಆ –
ಕೃತಿಯ ಬಗೆಗೆ ಗೆಳೆಯನಿಂದ.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s